Earth is calling... Novel-T

Novel-T adviseert ondernemers over te nemen maatregelen

In het kort:

  • Het duurt gemiddeld 21 dagen voor een bedrijf weer up-and-running is na een geslaagde ransomeware-aanval. Steeds meer MKB-ers uit Oost-Nederland vinden de weg naar Novel-T voor een advies over cyber security.
  • Het online-ondernemen heeft door corona een vlucht genomen. Nu neemt ook de vraag naar een goede beveiliging van waardevolle digitale gegevens toe.

Global Goal

global goal icon

Sinds halverwege vorig jaar is de knop bij veel MKB-ondernemers om. Waar cybersecurity daarvoor niet zo belangrijk werd gevonden, willen ondernemers nu hun bedrijven ook op digitaal gebied beveiligen. Eerder werden grote bedrijven vaker slachtoffer van cyber-criminaliteit, nu hoort het MKB steeds vaker de verhalen van collega-ondernemers die getroffen zijn. “Daar herkennen ze zich in; ze denken: misschien ben ik wel de volgende”, zegt cybersecurity expert Liesbeth Holterman. Ze wordt door Novel-T ingehuurd om bedrijven in Oost-Nederland te helpen om hun digitale gegevens veilig te stellen. “Ik heb samen met enkele andere experts een QuickScan ontwikkeld waarmee we door middel van verschillende vragen snel inzicht kunnen krijgen in de risico’s die ondernemers lopen en tegelijkertijd adviseren over de maatregelen die ze moeten nemen om deze te verkleinen. Samen met de andere collega’s van het Novel-T MKB-team, ondersteunen we ondernemers op allerlei vlakken op het gebied van innovatie en digitaliseringsvraagstukken.”

Online afhankelijkheid

Bedrijven worden volgens haar steeds meer ‘cyber-aware’ en dat is nodig ook. “We worden steeds meer afhankelijk van IT. In de coronatijd is die afhankelijkheid versneld doordat ondernemers door de lockdowns veel meer online zijn gaan ondernemen om toch nog inkomsten te genereren. Medewerkers zijn thuis gaan werken en is er een webshop opgetuigd waardoor de noodzaak tot beveiliging groter wordt.”

 

Liesbeth legt in een paar zinnen uit waarom cybersecurity van belang is. “Een vergelijking: waar denk je dat een dief eerder inbreekt? In een loft waar alles voor het grijpen ligt of in een huis met verschillende kamers waar niet in één oogopslag duidelijk is waar waardevolle spullen liggen? Zo is het met IT-beveiliging ook: je moet het criminelen niet gemakkelijk maken om bij waardevolle gegevens te komen.”

Alles plat

De expert werkt voor Novel-T en dat doet ze onder meer ook voor ‘één van de ministeries’. “Daarnaast ben ik werkzaam bij de belangenvereniging voor cyber security bedrijven. Cyber is zó belangrijk. We willen bedrijven duidelijk maken hoeveel gevaar ze lopen om slachtoffer te worden van phishing of malware.”

 

Ondernemers kunnen bij Novel-T advies inwinnen, maar maatregelen uitvoeren doet Novel-T niet. “We hebben kennis van zaken; een bedrijf in de maakindustrie moet andere maatregelen treffen dan een bakker, maar voor allebei is beveiliging van belang. Als een incident plaatsvindt, kan het lang duren voordat het probleem de wereld uit is en het bedrijf weer veilig online verder kan. Bij een ransomeware aanval duurt dat rond de drie weken. Zo lang ‘plat’ is een behoorlijke periode die enorm veel geld kan kosten. Beter voorkomen dan genezen dus. We geven advies en verwijzen door naar bedrijven in de regio die MKB-ers kunnen helpen met de vervolgstappen om hun bedrijf digitaal te beveiligen.”

Datum: 22 juni 2022 |

Bron tekst: Novel-T |

Auteur: Maaike Thüss

Lees meer over #veiligheid