Innovaties als Nachtcoach, 360-gradenscan en drones

RJ Safety & Security zorgt voor integrale veiligheid 

In de zorg zijn grote personeelstekorten. Tegelijk neemt het onveiligheidsgevoel voor medewerkers in de zorg toe. RJ Safety & Security in Enschede biedt voor beide problemen een oplossing: de Nachtcoach, een veiligheidsmedewerker die ook kan helpen de werkdruk te verlichten. Het is één van de innovaties van het Twentse bedrijf om de veiligheid in onze maatschappij te vergroten. 

In het kort

  • In de zorg zijn grote personeelstekorten en neemt het onveiligheidsgevoel voor medewerkers toe.
  • De Nachtcoach, van RJ Safety & Security, is dé oplossing; een veiligheidsmedewerker die ook kan helpen de werkdruk te verlichten.

Global Goal

global goal icon

Nachtcoach ben je niet zomaar. Want al hoef je in de nachtelijke uren geen zorgtaken te verrichten, je moet wel hand- en spandiensten kunnen verrichten, en weten wat er bij de omgang met patiënten of cliënten komt kijken. ‘Samen met een grote zorginstelling in Twente hebben we daarom een speciale opleiding ontwikkeld. De Nachtcoaches in spe ontwikkelen daarin niet alleen beveiligingsvaardigheden, ze leren ook EHBO verlenen, bedrijfshulpverlening en het herkennen van gedrag’, legt directeur Ard Heuten uit. De eerste Nachtcoaches zijn sinds half november aan de slag in Twentse zorginstellingen, en de reacties zijn positief. ‘Onze Nachtcoaches doen ondersteunende taken, denk bijvoorbeeld aan facilitaire of administratieve taken. Geen zorgtaken dus, maar wel werkzaamheden die wat werkdruk bij de verzorgende wegnemen. Tegelijkertijd weten de mensen in de zorg dat de Nachtcoach kan ondersteunen als het nodig is, bijvoorbeeld bij agressief gedrag. We hopen daarmee ook de uitstroom van personeel tegen te gaan.’ 

Innoveren

De Nachtcoach is maar één van vele innovaties die RJ Safety & Security de laatste jaren heeft ingevoerd. Allemaal onderdeel van een grote verandering: van alleen maar beveiliging naar veiligheid, een veel bredere taakopvatting dus. ‘In onze branche is innoveren een must. Twente lijkt relatief rustig als het om criminaliteit gaat, maar het zou naïef zijn om te denken dat je hier zonder maatregelen altijd veilig bent. Bovendien beperkt cybercriminaliteit zich natuurlijk niet tot bepaalde regio’s, dat is een wereldwijd probleem. De grootste risico’s komen tegenwoordig door een draadje.’ 

 

Bedrijven of instellingen die willen weten hoe het met hun veiligheid zit, kunnen RJ Safety & Security een 360-gradenscan laten maken. Heuten: ‘Daarmee geven we inzicht in de huidige situatie en kijken we heel concreet welke aspecten aangepakt moeten worden. Soms komt een bedrijf hier en vraagt om drie man aan de poort. Natuurlijk kunnen we die leveren, maar is dat wel de beste aanpak qua veiligheid en qua kosten? Wij bekijken met de klant het hele plaatje: van gebouwen en personeel tot automatisering, en zeker ook de cyberveiligheid. Soms is het digitale netwerk wel goed beveiligd, maar heeft het personeel toch training nodig hoe ze veilig moeten omgaan met mail en andere digitale informatie. De zwakste schakel is de mens, zeggen wij altijd.’ Veel deskundigheid heeft RJ zelf in huis, voor de rest worden betrouwbare partners ingehuurd. 

Drones

Technologie is bij moderne beveiliging niet meer weg te denken. Technologische oplossingen als intelligente camera’s en sensoren zijn al langer onderdeel van het totaalpakket aan veiligheidsmaatregelen dat RJ Safety & Security kan inzetten voor een groter veiligheidsgevoel. Sinds vorig jaar is het Enschedese bedrijf ook partner in het project UIVER (Unmanned Intelligent Varication and Respons), waarbij de inzet van drones voor veiligheid wordt getest. In dit project wordt samengewerkt met onder andere Veiligheidsregio Twente, Space53, politie, Brandweer Twente, Twente Safety Campus, Ambulance Oost en Saxion Hogeschool. In een speciaal ingerichte ruimte bij de Twente Safety Campus worden realistische outdoor-omstandigheden nagebootst om zo een weerbestendig en vandalisme proof product te kunnen maken dat klaar is voor de markt. ‘Stel dat een sensor op bijvoorbeeld een bedrijventerrein beweging detecteert, dan gaan we er nu heen met een auto. Dat kan even duren als wegen zijn opgebroken of het verkeer tegenzit en tegen die tijd kan de vogel al zijn gevlogen. De toekomst is dat een drone heel snel ter plaatse gaat, de hele situatie in beeld brengt en wij in ons monitoring operation centrum bekijken of er verdere actie nodig is of niet’, schetst Heuten de nabije toekomst. 

 

Innovatie in de praktijk brengen is voor het bedrijf vanzelfsprekend. Daarom zijn stagiairs en afstudeerders van UT en Saxion ook van harte welkom. ‘Zij kunnen meedenken over technologische innovatie. En bij de beveiliging van bijvoorbeeld festivals maken we ook graag gebruik van studenten. Zij hebben een mooie bijbaan, maar voegen voor ons vaak ook wat toe doordat ze van buitenaf met een frisse blik naar beveiliging kijken.’ 

Datum: 19 juni 2019 |

Bron tekst: INN’Twente |

Auteur: Frederike Krommendijk

Lees meer over #veiligheid