Beter informatiebeeld voor Koninklijke luchtmacht

Thales en NLR gaan Defensie ondersteunen in de ontwikkeling van het platform Air Power Information Hub. Dit platform draagt bij aan een verbeterde samenwerking tussen militaire en civiele partners in het veiligheidsdomein, door het veilig delen van luchtmacht informatie. Met deze nieuwe mogelijkheden wordt het besluitvormingsproces verbeterd, dat leidt tot efficiënte training en inzet voor Nederland. 

Organisaties slaan handen ineen voor snellere en veilige uitwisseling van data

Op het Air Operations Control Station (AOCS) van de Koninklijke Luchtmacht wordt waardevolle luchtbeeldinformatie samengesteld die civiele partners zoals de politie, kustwacht, veiligheidsregio’s en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid goed kunnen gebruiken bij hun taakuitvoering.  Met dit luchtbeeld weten zij namelijk precies waar bijvoorbeeld een vliegtuig, luchtballon, helikopter of drone zich bevindt. Deze informatie is echter gegroepeerd en mag daarom niet via onbeveiligde netwerken worden gedeeld. Het is de bedoeling dat dit soort nuttige informatie met de Air Power Information Hub vlot en veilig kan worden uitgewisseld tussen de Koninklijke Luchtmacht en partners in het veiligheidsdomein. Daarmee wordt een completer informatiebeeld gecreëerd en het besluitvormings- en uitvoeringsproces verbeterd.

Kapitein-ter-Zee Chris van den Berg, Hoofd Kennis en Innovatie van Defensie vertelt:

“In een wereld die snel verandert, is het noodzakelijk om ook onszelf als Defensie te blijven ontwikkelen. Wij bereiden ons voor op de toekomst door de samenwerking op te zoeken met de industrie en kennisinstituten. Dit doen we in het Nationaal Technologie Project van Defensie, waarbij technische innovaties worden ontwikkeld en getoetst. Een van de uitdagingen waar wij voor staan, is de vraag hoe wij omgaan het met snel, efficiënt en veilig delen van gerubriceerde gegevens. Met de ondertekening van dit Nationaal Technologie Project zijn wij gestart met het bouwen van deze hub.”

Air Power Information Hub

De nadruk bij de Air Power Information Hub ligt naast beveiligde informatiedeling en -verzameling, ook op het verwerken en verrijken van informatie tussen de Koninklijke Luchtmacht en de civiele partners in het veiligheidsecosysteem in Nederland. In tegenstelling tot de huidige scheiding tussen (on)geclassificeerde netwerken, maakt deze technologie het mogelijk om, indien nodig, specifieke informatie van verschillende rubriceringen tussen gebruikers uit te wisselen. 

 

“Er is een sterke urgentie en behoefte aan deze digitale informatie-uitwisseling om zo tot een gezamenlijk informatiebeeld te komen om beter en veiliger te werken. AOCS Nieuw-Milligen zal met de Air Power Informatie Hub in staat zijn de regie te voeren in de informatiedeling, waarin ze real-time bepaalt welke stakeholder, gedurende welke periode, welk informatie(deel) mag krijgen. Informatie kan zo nauwkeuriger en sneller worden overgedragen, geanalyseerd en omgezet tot acties bij veiligheidspartners.” legt Mike Balm uit, Director New Business bij Thales. 

 

Thales, NLR en Defensie ontwikkelen de technologie en leveren een prototype en demonstratie van een informatiehub op. Thales zorgt voor een cybersecurity technologie, genaamd Martello, om informatie enkel te delen met partners binnen het veiligheidsdomein. De inhoudelijke toepassing en applicaties om de cybersecurity oplossing te demonstreren wordt verzorgd door NLR. 

 

Erik van Brunschot, NLR: “Voor het eerst zal een informatiehub worden ontwikkeld die realtime een digitale schakeling realiseert tussen militaire en civiele netwerken. Dat betekent dat informatie van de Koninklijke Luchtmacht direct gedeeld wordt met betrokken diensten als politie en brandweer en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verhogen van de veiligheid van het Nederlands luchtruim én grondgebied.” 

Over Thales

Thales Nederland BV is de Nederlandse vestiging van de internationale Thales groep. In Nederland werken ongeveer 2.000 medewerkers in de vestigingen in Hengelo, Enschede, Huizen, Delft, Den Haag en Eindhoven. Thales Nederland is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en integratie van complexe high tech systemen voor de defensie, transport en veiligheidsindustrie zoals radar, command & control, OV chipkaart, communicatie systemen en cybersecurity.

Over NLR

NLR is een toonaangevend, mondiaal opererend onderzoekscentrum voor de lucht- en ruimtevaart. NLR levert innovatieve, integrale oplossingen voor complexe uitdagingen in de aerospace sector. De werkzaamheden van NLR beslaan het volledige spectrum van Research Development Test & Evaluation (RDT&E). Bedrijven kunnen terecht bij NLR voor validatie, verificatie, kwalificatie, simulatie en evaluatie. NLR werkt zowel voor overheid als industrie in binnen- en buitenland: succesvolle lucht- en ruimtevaartprogramma’s van o.a.  Airbus en Embraer, defensie-programma’s en direct betrokken bij Europese programma’s als SESAR en Clean Sky.

Datum: 12 maart 2018 |

Bron tekst: Thales |

Auteur: Twente.com