Nieuw onderzoekscentrum voor composieten in Enschede

Afgelopen vrijdag 14 september 2018 werd het nieuwe laboratorium van het Thermoplastic Composites Application Centre (TPAC) geopend. Het is gehuisvest in het Alphons Ariëns gebouw van Hogeschool Saxion in Enschede. Anka Mulder, bestuursvoorzitter van Saxion, verrichte de opening. Tevens vierde het Saxion lectoraat Lichtgewicht Construeren haar 5-jarig bestaan en vond de installatie van Ferrie van Hattum als lector plaats. Het thema van zijn rede is: “Composites for the people”.

In het kort

  • Hogeschool Saxion innoveert keer op keer met nieuwe, duurzame materialen  

  • Met hun nieuwste onderzoekslab kunnen ze dit voort zetten 

Global Goal

global goal icon
Het Thermoplastic Composites Application Centre (TPAC)

Het TPAC doet onderzoek naar het verwerken en toepassen van lichtgewicht materialen. Met name thermoplastische composieten bieden veel mogelijkheden en worden daarom al in een aantal sectoren toegepast. Het materiaal is zeer stijf, sterk en licht en bestaat uit kunststof en bijvoorbeeld glas- of koolstofvezel. 

 

Vaak worden composieten gebruikt in kostbare producten zoals vliegtuigen en sportartikelen. Ze leiden tot CO2-reductie en kunnen de bruikbaarheid verbeteren en verlengen. TPAC focust zich op reduceren van de kosten bij het maken en verwerken van composieten. Lichtgewichte materialen en oplossingen worden dan mogelijk voor een grotere groep producten en mensen: “Composites for the people!”

Robuust samenwerkingsverband

Het onderzoekscentrum werkt samen met meer dan 100, veelal MKB, bedrijven en instellingen. Naast het bedrijfsleven wordt ook intensief samengewerkt met het onderwijs. Studenten van verschillende Saxion opleidingen leren over lichtgewicht ontwerpen of werken bij het TPAC, partners en bedrijven tijdens hun stage of afstudeeropdracht. Zo komen ze in aanraking met “smart industry” en wordt invulling gegeven aan de Saxion belofte aan studenten ”get ready for a smart world”. 

 

In samenspraak met het bedrijfsleven zijn drie onderzoeksgebieden gedefinieerd: Recycling, Productie en Automatisering. Op het gebied van recycling worden methodes ontwikkeld om bijvoorbeeld laagwaardig kunststof zwerfafval, zoals uit de plastic soup, te verwerken tot simpele toepassingen. Ook hoogwaardig productieafval kan worden verwerkt tot producten voor de lucht- en ruimtevaart.

Smart Industry fieldlab

Afgelopen maanden heeft het TPAC-laboratorium veel nieuwe machines gekregen. Deze machines zijn een voorbeeld van ”smart industry” en brengen nieuwe mogelijkheden met zich mee voor de drie onderzoeksgebieden. Daarmee geeft TPAC samen met partners invulling aan de erkenning van “Smart Industry Fieldlab” van het Ministerie van Economische Zaken. Recent is daar ook de registratie als “Digital Innovation Hub” van de Europese commissie aan toegevoegd.

Datum: 17 september 2018 |

Bron tekst: Saxion Hogeschool |

Auteur: Twente.com