Enschede wordt een Smart City

Verschijnselen als klimaatverandering, verstedelijking en toenemende politieke instabiliteit zorgen wereldwijd voor grote uitdagingen. Steeds meer steden kiezen ervoor om deze uitdagingen aan te gaan door digitale technologie in te zetten om de kwaliteit van leven in de stad te bewaren of te verbeteren. Ze streven ernaar een  Smar City  te worden. Dr. Mettina Veenstra, lector Media, Technology & Design bij Saxion, vertelt meer over de Smart City ontwikkelingen in Enschede. 

In het kort

  • Verschijnselen als klimaatverandering, verstedelijking en toenemende politieke instabiliteit zorgen wereldwijd voor grote uitdagingen.  
  • Enschede wordt een Smart City.

Global Goal

global goal icon
Smart Cities explained

Wat is een Smart City precies? “In mijn onderzoeksgroep binnen de Hogeschool  Saxion beschrijven we het als volgt” zegt Mettina. “Een stad die een hoge kwaliteit van leven weet te garanderen door samenwerking tussen gemeenten, bedrijven, inwoners en kennisinstellingen op het gebied van slimme digitale technologie, traditionele infrastructuur, architectuur, menselijk kapitaal en sociaal kapitaal, waarbij de gemeente richtingbepalend is.” Cruciaal zijn data. De hoeveelheid data groeit met grote snelheid. “The Internet of Things, een ‘netwerk van verbonden apparaten’, is de technologische ruggengraat van een smart city.” 

 

“Het netwerk maakt het mogelijk het dagelijks leven te kwantificeren. Sensoren verzamelen data over de fysieke wereld die we kunnen analyseren en gebruiken om vraagstukken op te lossen. Het geeft iedereen – van inwoner tot ambtenaar en van softwareontwikkelaar tot toerist – meer grip op de stad en ook kansen om directer feedback te geven op de stad. Het Internet of Things kan bijna letterlijk alles met alles verbinden, zoals ondergrondse afvalcontainers met vuilnisauto’s. Als ze vol zijn kunnen de containers een seintje geven dat ze geleegd moeten worden. Of denk aan het ophangen van sensoren voor het meten van luchtkwaliteit aan de gevels van woningen of bedrijfspanden, of aan via een app aangeven of je je op een plek in de stad onveilig of juist prettig voelt.” 

Enschede als slimme binnenstad

“In Enschede komt om de paar weken het kernteam Smart City bijeen. Dit kernteam bestaat uit mensen van de gemeente Enschede,  Kennispunt Twente,  NDIX,  Novel-T (voorheen Kennispark),  Saxion  en de  Universiteit Twente. We ontwikkelen en bespreken bijvoorbeeld innovatieve projecten en we treffen voorbereidingen voor meer betrokkenheid van bedrijven en inwoners bij Enschede als slimme stad. Data over de binnenstad is een van de thema’s waarop we ons op dit moment concentreren.  Het project  Brid.ge  is een voorbeeld van een project over slimme binnensteden bij Saxion. Hierin werken we samen met de gemeente Enschede, Winkelhart Enschede, een aantal creatieve bedrijven en de Universiteit Twente. We onderzoeken onder andere welke data nodig zijn om grip te krijgen op de veranderingen die op dit moment in binnensteden plaatsvinden. Denk aan leegstand veroorzaakt door de crisis en online winkelen.’ 

 

‘Onder andere om binnensteden aan te kunnen passen aan de veranderende behoeften van hun bezoekers, geven veel steden al jarenlang een binnenstadsmonitor. Die wordt bijvoorbeeld gebaseerd op passantentellingen en enquêtes onder bezoekers. Door de grote veranderingen die in veel binnensteden te verwachten zijn voldoet de traditionele binnenstadsmonitor niet meer. Er is behoefte aan meer, betere en real-time data. Daaraan werken onze onderzoekers in Brid.ge en in andere projecten samen met bedrijven en studenten. Op basis van bestaande data uit bijvoorbeeld parkeergarages, het WiFi en apps in combinatie met data uit nieuwe sensoren onderzoeken we mogelijkheden voor een real-time beeld van de stad zonder de privacy van de bezoekers te schaden. Een deel van de data is al te zien in de Dataskyline, ontwikkeld door  Saxion  en 100%FAT, die op 7 maart door burgemeester Onno van Veldhuizen op het stadhuis onthuld is.’ 

Datum: 16 maart 2017 |

Bron tekst: Saxion Hogeschool |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #smartcities