Droneradar geplaatst in Twentse proeftuin

Een Nederlandse primeur voor Twente: Space53 heeft een droneradar geplaatst in stedelijke omgeving

Drone testcentrum Space53 plaatst een droneradar om het luchtruim boven het grootste gedeelte van Twente in kaart te brengen. De droneradar staat op het dak van de Alphatoren in Enschede, met 101 meter het hoogste gebouw van Oost-Nederland. De radar brengt in een straal van 20 kilometer om Enschede het luchtruim in kaart. Dit is het grootste deel van Twente en een stukje Duitsland. Het kunnen waarnemen van onbemande luchtvaartuigen is een belangrijke stap naar een veilig en voor dronetoepassingen functioneel luchtruim.

In het kort

  • Toepassingen van drones in stedelijk gebied bieden enorme kansen, echter moet dit wel op een veilige manier gebeuren. 
  • Drone testcentrum Space53 plaatst een droneradar om het luchtruim boven Twente in kaart te brengen, waardoor onbemande luchtvaartuingen waargenomen kunnen worden. 

Global Goal

global goal icon
Veilige integratie belangrijk

Toepassingen van drones in stedelijk gebied bieden enorme kansen, mits dit veilig gebeurt. Het drone-incident met de traumahelikopter van het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente eind juni onderstreept dat veilige integratie van bemande en onbemande luchtvaart niet vanzelfsprekend is.

Marc Sandelowsky, directeur Space53: “Dronetechnologie biedt een groot potentieel voor maatschappelijke waarde en economische groei. Om hiervan te kunnen profiteren moeten deze drones op een veilige en verantwoorde manier ons luchtruim kunnen gebruiken. Deze radar geeft inzicht in het gebruik van het luchtruim boven de stad en de data die hiermee verzameld wordt kan helpen om incidenten zoals die van eind juni in de toekomst te voorkomen. 

Beleidsvorming dronegebruik stedelijke omgeving

Met de plaatsing van de radar willen de samenwerkende partijen, Veiligheidsregio Twente, Politie Oost-Nederland en Medisch Spectrum Twente, het dronegebruik boven Twente zichtbaar maken. De partijen zijn dan ook blij met deze eerste stap om inzicht te krijgen in het dronegebruik in de stedelijke omgeving. De verzamelde data helpen goed beleid te formuleren voor het recreatief en commercieel gebruik van drones in steden.

Consortium helpt drones integreren in Europees luchtruim

De installatie van de droneradar sluit aan op het VUTURA project, een door de Europese Unie gefinancierd project om te onderzoeken hoe drones veilig in het luchtruim geïntegreerd kunnen worden. Het project wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit partijen uit binnen- en buitenland, waaronder het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR, TU Delft en partners van Space53 zoals gemeente Enschede.

Twentse proeftuinen

Met deze primeur laat Twente zien dat innovaties hier ook in werkelijke situaties kunnen worden toegepast. Naast het testen van technologie in het stedelijk gebied wordt doorgaans met dronetechnologie getest op de Technology Base. Daar hebben pioniers de mogelijkheid om in een geconditioneerde omgeving innovaties te ontwikkelen, testen en stimuleren. Twente is een unieke locatie en biedt voor verschillende sectoren de mogelijkheid om innovatie en technologie te testen en ontwikkelen. 

Datum: 8 augustus 2019 |

Bron tekst: Gemeente Enschede |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #communicatietechnologie