Techniekpact Twente

Kiezen voor technologie en techniek

Technologieën en technieken zijn ‘hot, hip & happening’. Een bewuste keuze voor techniek wordt door meer en meer jongeren gemaakt. Heel bewust willen jonge generaties technologie en techniek gebruiken om concrete oplossingen tot stand te brengen voor een betere wereld. Als verbindende kracht in ondernemend Twente, brengt Techniekpact Twente initiatieven bij elkaar en vergroot zo de impact van techniek op leerlingen, scholieren en studenten. 

logo Techniekpact Twente
Continue reading below

Contactinformatie

Techniekpact Twente
Hengelosestraat 500
7521 AN Enschede
+31 (0)53 483 68 36 t.beune@techniekpacttwente.nl

Kiezen voor techniek is een bewuste keuze. Niet alleen voor een volhoudbare toekomst op Aarde. Ook omdat maakbedrijven in de nabije toekomst moeten kunnen beschikken over voldoende technisch geschoolde collega’s. Daartoe werken ondernemingen, onderzoeks- en opleidingsinstellingen en overheden in en buiten Twente, samen voor een toekomst in en met techniek. 

Ontluikend bètatalent

Collectief wordt geïnvesteerd in een continuüm van ontluikend bètatalent, dat een succesvolle en langdurige carrière tegemoet kan zien in de Twentse hightech-maakindustrie. Het ‘internet of things’, Industrie 4.0, robotica, nanotechnologie, virtual reality (VR), augmented reality (AR) en hyper reality. Het zijn slechts enkele aspecten van de huidige technologische ontwikkelingen en middelen, die inmiddels exponentieel snel gaan, gedreven door tal van technologische kansen voor toekomstbestendige oplossingen.  

Gezamenlijk initiatief

Techniekpact is een gezamenlijk, nationaal initiatief van de rijksoverheid, het georganiseerde bedrijfsleven, de vakbonden en het onderwijsveld en de regio’s, waaronder Twente. Deelnemers zijn de ministeries van EZK, OCW en SZW, de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland, FME, Metaalunie, de topsectoren, de technische branches, de vakbonden FNV, CNV, de PO-Raad, de VO-Raad, de MBO-Raad, de AOCRaad, Vereniging Hogescholen, VSNU, de 3TU. Federatie, de NRTO, Interstedelijk Studenten Overleg en de vijf landsdelen (Noord, Oost, Zuidoost, Zuidwestvleugel en Noordwestvleugel). Techniekpact Twente behoort tot het landsdeel Oost

Twents ondernemerschap

Twente heeft een sterke industriële traditie, variërend van technisch textiel en geavanceerde kunststoffen, medische fijn-mechatronica, nanotechnologie tot ultragevoelige sensing. Twentse bedrijven in de maakindustrie en de agrotech-sector worden gezien als goede, toekomstbestendige werkgevers. Technici willen bij deze ondernemers werken vanwege de internationale markten waarop de bedrijven zich richten, de ruime ontwikkelingsmogelijkheden, het moderne ondernemerschap en de flexibele arbeidsvoorwaarden. Hoger opgeleiden uit binnen- en buitenland kennen ondernemend Twente als innovatieve netwerksamenleving met zowel doeners als denkers bij bedrijven met interessante, brede carrièremogelijkheden.

Verbindende rol

Daar waar nodig en mogelijk worden onder de verbindende rol van Techniekpact Twente barrières weg genomen voor internationale kenniswerkers (expats) om zich in Twente te vestigen. Zo wordt het Twentse bedrijfsleven gefaciliteerd en Twente internationaal versterkt. Het is geïntegreerde aanpak over de hele arbeidskolom, inclusief herintreders tot de arbeidsmarkt.

Internationale kenniswerkers

De doelen van Techniekpact Twente zijn meerledig. Allereerst meer jongeren laten kiezen voor een technische opleiding doordat er een optimale inhoudelijke aansluiting is tussen onderwijs en arbeidsmarkt in en buiten Twente. Daarnaast kiezen jongeren na afronding van de studie ook daadwerkelijk voor werk in de hightech-sector in Twente. Hiervoor worden technische vacatures en stages actief onder de aandacht gebracht van studenten, afgestudeerden en ervaren professionals. Twentse bedrijven weten door modern werkgeverschap medewerkers te boeien, binden en behouden. Dat maakt Twente aantrekkelijk voor internationale kenniswerkers. 

Twenty Days of Technology 2019

Meer dan twintig dagen aandacht voor technologie in Twente! Maak ook dit jaar weer in oktober en november kennis met techniek tijdens de ‘Twenty Days of Technology’. Twentse hightech-bedrijven, culturele organisaties en kennisinstellingen als ROC van Twente, Hogeschool Saxion en Universiteit Twente, staan open voor jouw blik op de toekomst! Iedereen is welkom, van scholieren tot studenten, van volwassenen tot senioren, van docenten tot ondernemers. Maak hier jouw keuze uit zes weken activiteiten.

 

Bekijk hier het programma van de komende weken!