Kennispunt Twente

Het Kennispunt Twente is ontstaan uit samenvoeging van de afdelingen statistiek en onderzoek van de gemeenten Almelo en Hengelo. Kennispunt is opgericht door de gemeenten in de Netwerkstad Twente (de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Oldenzaal) en Regio Twente. De komende jaren wil het Kennispunt doorgroeien tot een (onderzoeks)bureau voor alle Twentse gemeenten samen, voor de individuele gemeenten en voor de Regio.

logo Kennispunt Twente
Continue reading below
Het verzamelen van Twentse statistieken

Regio Twente is de gastheer van Kennispunt Twente. Het Kennispunt heeft echter een onafhankelijke positie ten opzichte van Regio Twente. Deze onafhankelijke positie komt tot uiting in de aansturing door een bestuurlijk overleg en een ambtelijke regiegroep.Het Kennispunt is gebonden aan de landelijke gedragscode voor onderzoeksbureaus. Die is gekoppeld aan het lidmaatschap van de VSO en die is vastgelegd bij het College bescherming persoonsgegevens.Het onderscheid met commerciële onderzoeksbureaus wordt gemaakt door opdrachtonderzoek te combineren met een werkprogramma waarin inspanningen voor het algemeen belang van de deelnemende gemeenten en Regio Twente zijn opgenomen.

Contactinformatie

Kennispunt Twente
Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede
+31 (0)53 487 67 20 kennispunttwente@regiotwente.nl www.kennispunttwente.nl