B.T.G. Biomass Technology Group B.V.

Continue reading below

Contactinformatie

B.T.G. Biomass Technology Group
Josink Esweg 34
7545PN Enschede
+31 (0)53 486 1186 office@btg-btl.com www.btg-btl.com

BTG ontwikkelt tal van nieuwe technologieën en technieken om bij te dragen aan een duurzame energiehuishouding, zoals pyrolyse. Daardoor kunnen fossiele brandstoffen meer en meer worden vervangen door hernieuwbare brandstoffen, zoals biomassa.

Energiedichte biomassa

Traditionele brandstoffen als kolen, olie en aardgas zijn niet-hernieuwbaar. Deze fossiele brandstoffen zijn ooit op Aarde ook uit organisch materiaal ontstaan gedurende miljoenen jaren durende natuurlijke processen. BTG wil die natuurlijke processen versnellen om zo te komen tot een kortere koolstofcyclus. Die versnelde conversie van biomassa naar biobrandstof vergroot de energiedichtheid van de biomassa, waardoor deze kan worden ingezet in bestaande energiesystemen.

Klimaatneutrale organisatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onderdeel van de visie en missie van BTG, waarin duurzaamheid centraal staat. De onderneming werkt in zijn geheel klimaatneutraal. Volgens de ‘trias energetica’ wordt binnen BTG gewerkt aan het steeds verder klimaatneutraal maken van de totale organisatie op basis van een energiezuinig ontwerp. Alle energie voor de onderneming komt uit groene bronnen. Tegelijkertijd wordt het energieverbruik steeds verder teruggedrongen. Bovendien worden emissies die desondanks niet zijn te vermijden, worden door het bedrijf gecompenseerd via de aankoop van CO2-credits. Ieder jaar berekent BTG de CO2-voetafdruk van de organisatie om de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen te bepalen.

Stage lopen of afstuderen

BTG vindt de ontwikkeling van werknemers en studenten belangrijk. Zo biedt het bedrijf aan studenten van diverse opleidingsniveaus de mogelijkheid om stage te lopen of een afstudeeropdracht bij het bedrijf uit te voeren.

Vacatures #relatie

CNC-miller (5-shifts)

Overig | Baan | MBO
Do you want to work on large, challenging products as a CNC Miller? Do you enjoy working in a ...

Profile R&D Materials Scientist / Engineer

R&D | Baan | HBO-WO
Are you an R&D Materials Scientist / Engineer with experience as an independent researcher? Can you ...

Lead mechanical engineer

Techniek | Baan | HBO-WO
VDL is lookig for a Lead mechanical engineer