UT and Saxion join forces for the region

Prof . Dr. Ing. D.H.A. (Dave) Blank will be an adviser to the Saxion. Executive Board from the 1st of June. He will further develop applied research that is performed in the new Saxion Research and Graduate School. Dave Blank will do this in addition to his position as a scientific ambassador of the University of Twente.   

Read the full article below
 
global goal icon

In het kort

  • Bedrijven in Twente moeten meer gebruik maken van de onderzoekkracht van Saxion en UT 
  • Saxion en UT gaan samenwerken om meer maatschappelijke imapact te creëren  
Bijdrage

Dave Blank: “Het HBO en in het bijzonder Saxion ligt mij als alumnus na aan het hart en op deze wijze kan ik een grotere bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling in Oost Nederland. Naast de Universiteit Twente, die fundamenteel en toegepast onderzoek verricht, speelt Saxion een grote rol op het terrein van toegepast onderzoek in samenwerking met bedrijven, instellingen en het masteronderwijs. Wij gaan ervoor zorgen dat bedrijven, instellingen en overheden in onze regio nog meer gebruik maken van de onderzoekkracht van beide topinstellingen. Daarmee kan Oost Nederland echt een verschil gaan maken”. 

Toegepaste onderzoek

Bestuursvoorzitter Anka Mulder van Saxion is heel erg blij met de komst van Dave Blank: “Hij brengt een enorme ervaring, kennis en een groot netwerk met zich mee. Daarmee gaat hij helpen om het toegepaste onderzoek te versterken. Dat is belangrijk voor Saxion zelf, onze samenwerking met de UT en vooral ook voor de regio”. 

Samenwerking

Ook Victor van der Chijs, voorzitter van het College van bestuur van de Universiteit, is verheugd over de samenwerking. “De Universiteit Twente en Saxion dragen een grote verantwoordelijkheid om de regio via onderzoek en innovatie economisch te versterken. Samenwerking tussen beide instellingen is super belangrijk om zo nog meer maatschappelijke impact te creëren”. 

Date: 7 June 2018
Source of tekst: Saxion
Author: Twente.com
Audio / video: U-Today