In 2017 maakten we met de Twente Board een start met het formuleren van onze nieuwe nieuwe ambitie en strategie. We zagen dat we in Twente zoveel potentie en de juiste ingrediënten hadden om ons verder te ontwikkelen tot een toptechnologische regio op internationaal niveau en daarbij hoorde ons inziens een hoger ambitieniveau. En we zijn nu al zo succesvol: ik ben  heel trots op het feit dat wij een Regio Deal Twente met het Rijk hebben gesloten waarin het Rijk 30 miljoen euro investeert in mooie Twentse projecten. En dan hebben we het nog niet over de miljoenen die de provincie Overijssel, de onderwijsinstellingen, gemeenten en de ondernemers hierin investeren. Daarnaast ben ik blij dat we weer een Agenda voor Twente hebben gelanceerd, deze triple helix agenda met een sterke focus en vier gedragen actielijnen over techniek, talent, bereikbaarheid en duurzaamheid, is de basis geweest van deze Regio Deal.

 

Een duidelijk voorbeeld van wat een sterke focus en samenwerking kan brengen voor een regio. Ondertussen zijn de Twentse gemeenten ook bezig met een eigen veranderopdracht en vinden wij elkaar op het thema van sociaal economische structuurversterking. Met het voorbeeld van Brainport in Eindhoven als inspiratie zijn we hier gezamenlijke stappen in aan het zetten.

 

Terugkomend op de Twente Top van 21 september: we zaten op een prachtige locatie: in de bedrijfshal tussen de prachtige machines van Voortman Steel Group in Rijssen, weer zo’n Twentse parel die haar producten over de hele wereld verkoopt. Mark Voortman (CEO) sprak vol trots over zijn bedrijf en ook over hoe zij omgaan met talent. ‘Talent vind je niet, talent ontwikkel je’ aldus Voortman. Regina Nieuwmeijer, samen met Hans ter Steege trekker van het Platform Ondernemend Twente en Twente Board lid, introduceerde Han ten Broeke. Het Platform had hem gevraagd om te onderzoeken hoe de Twentse ondernemers de toekomst zien en waar zij graag verbeteringen en focus zien, op een realistische manier, dus geen “Sinterklaas verlanglijstjes”. In dit rapport zijn aanbevelingen gedaan, veelal aansluitend op de ontwikkelingen waar wij als Twente Board mee bezig zijn.

 

Vervolgens ging het over talent, gepresenteerd door Jaap Beernink, directeur Novel-T en Twente Board lid. Er zijn meer dan 170 (!) initiatieven in Twente rondom dit thema. Hoognodig dus dat dat dit in beeld is gebracht en dat er samenhang in wordt aangebracht, want Twente heeft op de korte en op de lange termijn heel veel talent nodig om zich verder te ontwikkelen en om onze ambities waar te maken. En de afsluiting van deze Twente Top kon niet mooier dan met mensen die willen bijdragen aan de toekomst van Twente: Jaap Beernink kondigde de Young Twente Board aan! Tien enthousiaste leden lieten zich hier voor het eerst laten zien en willen de schouders onder Twente zetten. Ik spreek namens de hele board als ik aangeef dat we enorm trots zijn op deze groep van jonge talenten uit Twente. Jullie zullen nog meer van hen horen!

 

Geert Braaksma, voorzitter Twente Board