• Over ons
  • Wat doen we
  • Programma's & Projecten
  • Feiten & cijfers
  • Nieuws & Events
  • Contact

Zo hopen ze het onbenut talent en potentieel onder vrouwen aan te jagen. Step Up helpt om de maatschappelijke positie van vrouwen te versterken én om meer diversiteit op de werkvloer te creëren, wat een positief effect kan hebben op innovatie, besluitvorming en bedrijfsresultaten.

 

Step Up Event

Step Up is een initiatief van Future of Twente en Twentse VOS. Toen ze elkaar twee jaar geleden voor het eerst ontmoeten klikte het meteen. Twentse VOS bleek erg begaan met het doel van Future of Twente, namelijk het (doen) bevorderen van het aantrekken en behouden van vrouwelijk talent in de regio Twente. “De vraag rees: hoe kunnen we samenwerken? Al gauw kwam het voorstel van een mentorprogramma waarin een mentor en mentee elkaar ondersteunen en van elkaar kunnen leren”, vertelt Suzan Veldhuis, lid van de Twentse VOS. “Twentse VOS organiseert iedere twee jaar een groot event. We besloten dat ditmaal samen met Future of Twente te organiseren.” Dat werd het Step Up Event dat in april 2022 werd gehouden in de Grolsch Veste. Op het programma stonden allerlei workshops rondom persoonlijke groei en er was volop gelegenheid tot netwerken. Met ruim 150 bezoekers was de eerste editie van het Step Up Event een doorslaand succes. “Tijdens het event bleek dat we beantwoordden aan een behoefte”, vertelt Future of Twente-lid Irene Meekes. “Er kwamen allerlei soorten vrouwen; oud, jong, met werk, zonder werk, hoog- en laagopgeleid, een dwarsdoorsnede van de samenleving. Maar één ding hadden ze allemaal: de ambitie om zich verder te ontwikkelen.”

 

Mentorprogramma

Het mentorprogramma, waar ze initieel mogelijkheden zagen om de krachten te bundelen, werd tijdens het event gelanceerd. Het bleek een schot in de roos. Er werd gestart met twaalf koppels, die het traject allemaal op hun eigen manier instaken op basis van een combinatie van zakelijk en persoonlijk contact. “Dat zorgde voor veel openheid en verbinding”, vertelt Paulien Brama van Future of Twente. “Met een fantastisch resultaat. Zo ging er bijvoorbeeld een mentor mee naar gesprekken met iemands leidinggevende en een andere mentor hielp haar mentee bij het starten van een bedrijf. Het mentorprogramma duurde een halfjaar, maar de groep wil elkaar echt vast blijven houden.”

 

Groeien en professionaliseren

Gezamenlijk besloten ze het initiatief verder te brengen, maar dat bleek in de praktijk naast een drukke baan, gezin en sociaal leven niet altijd even gemakkelijk. “We hebben heel wat zaterdagmiddagen en zondagavonden met elkaar gezeten”, vertelt Inge Reijmer van Twentse VOS. “We concludeerden dat als we er écht wat van willen maken, we er meer tijd en structuur in moesten stoppen. Maar hoe? We spraken met ondernemers en kwamen erachter dat veel van hen aan de slag willen met het onderwerp genderdiversiteit, maar niet goed weten hoe ze het aan moeten pakken. Dat sterkte ons in het idee dat we moeten groeien en professionaliseren.”

 

Verbinden en vasthouden

Uiteindelijk kwamen ze terecht bij Twente Board. Hun projectaanvraag bleek goed aan te sluiten bij de pijlers een Leven Lang Ontwikkelen en Diversiteit & Inclusiviteit uit de Agenda voor Twente. Het projectplan, in combinatie met de intentieverklaringen van zo’n 50 Twentse ondernemers, werd goedgekeurd. De bijbehorende subsidie wordt gebruikt voor het opzetten van een projectorganisatie, inclusief het aantrekken van een projectleider. “Het is fijn dat er nu iemand komt die zijn of haar tijd volledig aan het project kan besteden. Met die uitbreiding hopen we ook zelf diverser te worden”, zegt Suzan. “We willen met Step Up blijven inzetten op verbinden en de vrouwen die ons benaderen vasthouden en nog meer inhoud bieden, zodat er een community gaat ontstaan.”

Bijdrage aan Bruto Twents Geluk

 

Inkomen

Op dit gebied moet er een cultuurverandering plaatsvinden bij zowel ondernemers als bij de vrouwen zelf. Met dit project dragen we bij aan het overbruggen van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Uit de statistieken blijkt dat vrouwen best graag een stap willen maken, maar dit vaak niet durven aan te geven of niet willen in huidige baan. Meer inkomen betekent meer zelfstandigheid en economische welvaart.

Baanzekerheid
Verder groeien in je baan, maar ook het vinden van een baan kan aan bod komen bij Step Up. Door met anderen te praten en te netwerken, groeit ieders kans op een fijne en vooral passende baan.


Persoonlijke ontwikkeling

Step Up is volledig gericht op persoonlijke ontwikkeling. Door de workshops tijdens het event, door het mentorprogramma en door de bedrijfsbezoeken. Wij stimuleren vrouwen om actief na te denken over hun toekomst en carrière en daarmee dan ook daadwerkelijk aan de slag te gaan.


Gezondheid

Met ons programma werken we niet zozeer aan de fysieke leefstijl, maar des te meer aan de mentale gezondheid. Dat is minstens zo belangrijk. Wie mentaal goed in haar (of zijn) vel zit, presteert beter, zowel in het werk als privé. Wat dat betreft sluiten we naadloos aan bij het Bruto Twents Geluk.


Werk-privébalans
Dit is een belangrijk onderwerp tijdens zowel het event als in het mentorprogramma. Die balans is voor veel vrouwen vaak lastig om te vinden en om te bewaken. Het is vooral een kwestie van keuzes maken. Om een goede keuze te maken is het slim om met zoveel mogelijk vrouwen hierover van gedachten te wisselen. Want van iedereen kan je weer iets leren.

Sociale contacten
Ook aan deze dimensie dragen wij bij door het vormen van onze community en het vergroten van het netwerk.


Subjectief welzijn

Zie antwoord op de dimensie gezondheid.

Funding

Agenda voor Twente


Waarom koos Twente Board voor dit project?

Gelukkige mensen presteren beter, zowel in hun werk als in hun sociale leven. Daarom werken wij in Twente samen aan het vergroten van het Bruto Twents Geluk. Om dat te bereiken is het niet alleen belangrijk dat er in de regio voldoende banen, talent, techniek en innovaties zijn, maar speelt ook de bedrijfscultuur een belangrijke rol. Daarom heeft Twente Board ervoor gekozen om te investeren in StepUp. Een mooie, maar vooral unieke keuze. Want waar de projecten waarin Twente Board op dit moment investeert vooral gericht zijn op het aantrekken en behouden van talent, techniek en innovatie, gaat StepUp over gedrag, bewustwording en cultuur.

 

StepUp maakt werk van inclusie. Uit onderzoek blijkt steeds weer dat teams die bestaan uit een mix van mannen en vrouwen van verschillende nationaliteiten, het beter doen dan teams die bestaan uit louter gelijkgestemden.

 

StepUp start met het thema genderdiversiteit. Nog steeds ervaren veel vrouwen een glazen plafond dat moeilijk te doorbreken lijkt. Door vrouwen te empoweren, te stimuleren en te coachen, wil StepUp bereiken dat meer vrouwen kunnen kiezen voor topfuncties en dat daarvoor binnen bedrijven ook ruimte komt.

 

Als er alleen al op dit gebied meer bewustwording wordt gecreëerd, zal dat op een positieve manier bijdragen aan de bedrijfscultuur. Daarmee sluit dit project naadloos aan bij de Agenda voor Twente (zie pagina 8:  https://twente.com/Files/Images/Mini-websites/Twente-Board/investeren/Agenda_voor_Twente_2023-2027_Investeringsagenda.pdf)

 

 

Meer weten?

Neem contact op met de initiatiefneemsters:

info@futureoftwente.nl;