Woningcorporatie De Woonplaats

Lees hieronder meer
Goed wonen

Onze visie is dat goed wonen niet alleen een goede woning betreft, maar ook een goede woon- en leefomgeving. Daarom zetten wij ons ook in als het gaat om maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid in de wijken en buurten waar onze woningen staan. Wanneer herstructurering nodig is, nemen wij daarvoor onze verantwoordelijkheid. Onze doelstelling is het vermogen, dat in onze circa 20.000 verhuureenheden zit, maatschappelijk zo optimaal mogelijk te laten renderen.

Midden in de maatschappij

De Woonplaats staat midden in de maatschappij. Wij willen voldoen aan de eisen en verwachtingen die aan ons functioneren worden gesteld vanuit wetgeving en aspecten van good governance. Wij streven een gezond evenwicht na tussen sociale, ecologische en economische belangen. Maar bovenal willen wij graag begrijpen wat er onder bewoners, in wijken en buurten en bij stakeholders leeft en daar zo goed mogelijk op inspelen. Daarin zoeken wij de samenwerking en geven daaraan alle ruimte. Het gaat niet om ons, maar om het gezamenlijk optimaliseren van het woongenot en het maatschappelijk rendement.

Innovatief

In de wereld om ons heen vinden grote veranderingen plaats. De Woonplaats wil in die transitie mee voorop lopen. Op vastgoedgebied betekent dit dat we steeds minder zelf voorschrijven, maar de bouwwereld meer en meer uitdagen met betere en energiezuinigere woningen te komen die beantwoorden aan de wensen van de bewoner van de toekomst. Ook wanneer wij naar de samenwerking met bewoners en stakeholders kijken, voorzien wij daarin nieuwe mogelijkheden en nieuwe samenwerkingsvormen. Alle ruimte daarvoor… bij De Woonplaats!

In beeld

Bekijk hier onze corporate film. Wat is onze bedoeling als woningcorporatie? Wij maken ons sterk om huidige en toekomstige huurders In Twente en de Achterhoek duurzaam woongenot te bieden: een goede en betaalbare woning in een prettige buurt.

Jobs #Woningcorporatie De Woonplaats

Programmamanager Wijken

Directie / Management | Baan | HBO
De Woonplaats is op zoek naar een Programmamanager Wijken. Bekijk deze vacature voor meer ...

Financieel administratief medewerker

Financieel | Baan | MBO
Heb jij een passie voor cijfers en kun je nauwkeurig werken? Heb jij daarnaast interesse in ...

Technisch Integratie Specialist

ICT / Internet / Telecom | Baan | HBO
Ben jij een technische applicatie-expert en zoek jij een uitdagende rol als brug tussen de ...