Teamhoofd Strategie en Beleid

Medisch Spectrum Twente is op zoek naar een Teamhoofd Strategie en Beleid.

Lees hieronder de hele vacature

Vacature details

Geplaatst op
16-9-2020
Aantal uur
40
Vervaldatum
-
Opleidingsniveau
HBO-WO

Functie omschrijving

Functie

Het teamhoofd stuurt (de medewerkers binnen) de teams Strategie & Beleid (‘S&B’) en Service Management Office (‘SMO’) op een resultaatgerichte manier aan zodat de in de jaarplannen vastgestelde (beleids)doelen worden behaald. Het teamhoofd draagt de eindverantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en onderhouden van een langetermijnvisie op ICT, Medische Technologie en haar leveranciers, alsmede het vertalen van deze visie in concreet en uitvoerbare roadmap, strategisch en tactisch beleid, en concrete projecten.

Aandachtsgebieden

 • Bedrijfsvoering
 • Leidinggeven
 • Beleid en innovatie

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsvoering

 • Proactief sturing en inhoud geven aan ICMT afdeling Strategie & Beleid, Service Management Organisatie.
 • Verantwoordelijk voor het tijdig, volledig en juist up-to-date houden van het overzicht van en inzicht in de ICT-architectuur en ICT-infrastructuur.
 • Nemen van de verantwoordelijkheid om betrokkenen en/of stakeholders binnen MST en bij leveranciers tijdig, juist en volledig te informeren over ontwikkelingen 

Leidinggeven

 • Zorgdragen dat tijdig voldoende resources (budget, menskracht) wordt vrijgemaakt en beschikbaar wordt gesteld om een noodzakelijke bijdrage aan projecten en verbetervoorstellen te leveren; zorgdragen voor strategische personeelsplanning, inclusief financiële impact
 • Jaarlijks uitvoeren van de resultaat- en ontwikkel- (R&O) gesprekken met de medewerkers van verantwoordelijke afdeling.
 • In voorkomende gevallen kunnen vervangen van de afdelingsmanager ICMT, al dan niet gedurende kortdurende periodes van afwezigheid.

Beleidsontwikkeling en innovatie

 • In staat zijn zich te verplaatsen in de behoeften (‘vragen, eisen en wensen’) van klanten, gebruikers en leveranciers, en deze te vertalen naar concrete verbeteringen in de werkwijze van en/of wijze van dienstverlening.
 • Zorgdragen dat er een digitale roadmap en een overzicht van het infrastructurele landschap en applicatielandschap wordt opgesteld en beheerd, en veranderingen proactief binnen de MST-organisatie worden gecommuniceerd.
 • Proactief op de hoogte stellen van zowel de meest recente als toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied, in het bijzonder op het gebied van ICT, Informatievoorziening en Medische Technologie (waaronder: digitale zorg, data platformen, Cloud-oplossingen en EPD-systemen); tijdig op ontwikkelingen kunnen anticiperen; weten deze toekomstige ontwikkelingen om te zetten naar ICMT-beleid, -visie en -strategie. 
 • Op tactisch en strategisch niveau afstemming zoeken met andere functionarissen, teams en afdelingen binnen en buiten MST op het gebied van ICMT-strategie en -beleid. 

Functievereisten

 • Beschikt over relevant wo-diploma c.q. relevant hbo-diploma aangevuld met academische scholing op het gebied van management, en meerjarige werkervaring als leidinggevende in een grote (zorg)organisatie;
 • Kennis van en inzicht in gezondheidszorg, bedrijfskunde, financieel-economisch instrumentarium en relevante wet- en regelgeving;
 • Kennis van organisatie- en veranderprocessen, managementprincipes en projectmatig werken;
 • Kennis van relevante administratieve software en/of geautomatiseerde rapportagemodellen;
 • Kennis van en inzicht in ICT ontwikkelingen, ervaring met digitaliseringsvraagstukken en applicatielandschap, bijvoorbeeld Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
 • Kennis van en inzicht in de structuur van de ziekenhuisorganisatie, bestuurlijke verhoudingen, beleids- en besluitvormingsprocessen;
 • Op de hoogte van ontwikkelingen in de zorg en het vakgebied en analyseert deze voor toepassing binnen de organisatie;
 • Beschikt over de competenties leidinggeven, kwaliteitsgerichtheid, resultaatgerichtheid, samenwerken en organisatiesensitiviteit.

Aanbod

Arbeidsovereenkomst voor 1 jaar

Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, CAO ziekenhuizen

Startdatum in overleg.

Arbiedsduur fulltime, 36 uur. 32 is ook bespreekbaar

Salaris: FWG 65

Bedrijfsprofiel YER

Werken bij Medisch Spectrum Twente (MST) is werken in één van de grootste topklinische ziekenhuizen in Nederland. Samen met 3.600 collega’s werk je vóór en met patiënten in een gastvrije, hoogwaardige en veilige omgeving. Begin 2016 openden zij het nieuwe ziekenhuis en volledig gemoderniseerde poliklinieken in Oldenzaal. MST is een van de grootste werkgevers in de regio. MST streeft er naar om medewerkers een prettige werkomgeving te bieden en hen te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Werk jij graag in een vooruitstrevende organisatie? Een ziekenhuis met een duidelijke visie, dat ook aandacht heeft voor jouw welzijn en jouw ambities? Kies dan voor MST. MST biedt je een veilig leer- en werkklimaat waarin je veel verantwoordelijkheid krijgt en er ruimte is voor eigen initiatief. Binnen het MST gelooft men in continue verbetering om haar patiënten steeds de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Ze vragen daarom een grote mate van flexibiliteit van haar medewerkers. Tegelijkertijd zorgen ze ook graag voor jou.

De afdeling Informatie Communicatie Medische Technologie (ICMT) bestaat uit vijf operationele teams (Medische Technologie, Servicedesk, Technisch Applicatiebeheer, Functioneel Beheer en Ontwikkeling & Implementatie) en twee ondersteunende teams (het Service Management Office en Strategie & Beleid). In totaal werken bijna 100 collega’s binnen deze gezellige en diverse afdeling. Begin dit jaar is er een reorganisatie doorgevoerd, dit gaat om een herinrichting van de afdeling. Om een stevige basis ICMT-organisatie neer te zetten die ingericht is op de ontwikkelingen van de toekomst is een uitbreiding nodig van iets meer dan 10 collega’s. Deze kwalitatieve versterking maakt het voor de ICMT-afdeling mogelijk om de dienstverlening voor het MST op een voldoende niveau te brengen en de toekomstige ontwikkelingen (zoals de keuzes die in de komende twee jaar tot drie jaar worden gemaakt rondom sourcing en Cloud, alsmede de uiteindelijke implementatie van het EPD) het hoofd te kunnen bieden. Kortom een uitdagende en inspirerende omgeving die volop in ontwikkeling is, waar ruimte is voor nieuwe ideeën en waar je je snel thuis voelt!

Solliciteren

Via onderstaande sollicitatie button kom je terecht op de site van YER. Mocht de vacaturelink niet meer werken, dan is de vacature verlopen en kun je niet meer solliciteren. Wij proberen uiteraard ons vacaturebestand zo actueel mogelijk te houden. Wil je ons daarmee helpen en ons een bericht sturen als een link niet meer werkt?

Wil je op de hoogte blijven van andere interessante vacatures in Twente? Schrijf je dan in hier in!

Meer informatie

Capitool 3
7521 PL ENSCHEDE
053 - 2070 040