Leden Cliëntenraad Sociaal Domein

Gemeente Wierden is op zoek naar Leden Cliëntenraad Sociaal Domein. Bekijk deze vacature voor meer informatie.

Lees hieronder de hele vacature

Vacature details

Geplaatst op
4-4-2023
Aantal uur
-
Vervaldatum
7-5-2023
Opleidingsniveau
HBO-WO

Functie omschrijving

Wat doet de Cliëntenraad Sociaal Domein?

Het gemeentebestuur wil graag weten wat er speelt bij haar inwoners. Daarom is er de Cliëntenraad Sociaal Domein. De CRSD adviseert het bestuur bij de voorbereiding, vaststelling en evaluatie van het lokale en waar mogelijk regionale beleid als het gaat om de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. Dat doet de CRSD vanuit een onafhankelijke positie.


De CRSD geeft gevraagd én ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering daarvan op het gebied van:

 • Wonen
 • Zorg en welzijn
 • Werk en inkomen
 • Jeugdzorg en passend onderwijs
 • Hulp in de huishouding
 • Meedoen in de samenleving
 • Hulpmiddelen en passend vervoer
 • Prettige en veilige leefomgeving
 • Al deze thema’s vormen samen het ‘sociaal domein’.


Wie zitten er in de Cliëntenraad Sociaal Domein?

In de CRSD zitten vertegenwoordigers van organisaties en/of mensen met specifieke deskundigheid (clusters) op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.


De CRSD spreekt namens:

 • Ouderen
 • Jeugd
 • Chronisch zieken en mensen met een lichamelijke beperking
 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Mantelzorg en vrijwilligers
 • Mensen die onder de participatiewet vallen
 • Diaconie en caritas
 • Vrouwenorganisaties
 • Vluchtelingenwerk


Meer informatie en reageren

 • De CRSD vergadert eens per maand op de maandagavond van 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur in het gemeentehuis in Wierden.
 • De functie vraagt een inzet van gemiddeld 6 uur per maand, inclusief de vergadering.
 • De zittingstermijn is 4 jaar en kan verlengd worden met instemming van de CRSD.

Functievereisten

De termijn van enkele leden eindigt binnenkort. Daarom zoekt de CRSD nieuwe leden voor de clusters:

 • Chronisch zieken en mensen met een lichamelijke beperking
 • Mantelzorg en vrijwilligers
 • Jeugd
 • Diaconie en caritas Enter

 

Wat verwacht de Cliëntenraad Sociaal Domein van zijn leden?

 • Je bent gewend een verbindende rol aan te nemen en staat midden in de samenleving;
 • Je hebt kennis van en ervaring/affiniteit met de Wmo, Jeugdwet en/of de Participatiewet;
 • Je bent in staat en bereid om beleidsinformatie te lezen en kunt onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken;
 • Je hebt een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Je woont in de gemeente Wierden (Wierden, Enter, Hoge Hexel, Notter, Rectum, Ypelo, Zuna);
 • Je bent onafhankelijk. Dat wil zeggen dat je niet werkt in een beleidsfunctie bij de gemeente of bij een organisatie waarmee de gemeente een zakelijke of subsidierelatie heeft voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en/of Participatiewet. Je oordeelt op basis van eigen inzicht en overtuiging en bent niet gebonden aan overleg met een groepering of achterban.

Bedrijfsprofiel

Wierden is een moderne gemeente op de grens van stad en platteland met 24.000 inwoners, midden in het mooie Twente. In een natuurrijke omgeving is Wierden volop in ontwikkeling op het gebied van wonen, werken en recreëren. Met 180 medewerkers is ook de ambtelijke organisatie krachtig in beweging, waarbij een optimale dienstverlening aan de burgers en resultaatgericht werken belangrijke speerpunten zijn. Wierden wil voor de (toekomstige) inwoners de kwaliteit van het bestaan verbeteren door voor hen een zo groot mogelijk welzijn na te streven. De gemeente wil voorzien in een steeds grotere behoefte van de inwoners om invloed uit te oefenen. Hiermee wordt bereikt dat de relatie burger/overheid verbetert en wederzijds vertrouwen ontstaat. Zoveel mogelijk gebaseerd op de wensen en behoeften van de inwoners, levert de gemeente Wierden een hoogwaardig pakket diensten en producten. Bij het inventariseren van wensen en behoeften wordt gebruik gemaakt van onderzoek, inspraak, structureel overleg, coproductie en andere middelen om die wensen en behoeften helder in kaart te brengen. Het bovenstaande wordt onder meer gerealiseerd door een modern en sociaal personeelsbeleid, gericht op een zo efficiënt en effectief mogelijke organisatie, die in staat is slagvaardig en flexibel de hoogwaardige producten en diensten te leveren die voorzien in de behoeften en wensen van (toekomstige) inwoners. Training, opleiding en klantgericht werken zijn wezenlijke onderdelen van het sociaal beleid.

Solliciteren

Via onderstaande sollicitatie button kom je terecht op de site van Gemeente Wierden. Mocht de vacaturelink niet meer werken, dan is de vacature verlopen en kun je niet meer solliciteren. Wij proberen uiteraard ons vacaturebestand zo actueel mogelijk te houden. Wil je ons daarmee helpen en ons een bericht sturen als een link niet meer werkt? Dit kun je doen door ons te mailen op vacatures@twente.com.Wil je op de hoogte blijven van andere interessante vacatures in Twente? Schrijf je dan in hier in!