Coördinator SPOE

De stichtingen KOE, VCO Oost-Nederland en Consent vormen samen met de Vereniging Hannah en een aantal éénpitters de deelregio passend onderwijs Enschede. Daarnaast hebben Consent en VCO een aantal scholen die onder de deelregio NO Twente vallen. VCO heeft, behalve in de deelregio Enschede, ook scholen die onder het aanpalende samenwerkingsverband IJssel Berkel vallen. Het steunpunt SPOE staat ten dienste van alle scholen van VCO en Consent, ook de scholen die onder een andere deelregio of ander samenwerkingsverband vallen. De scholen van KOE zijn allemaal aangesloten bij het steunpunt KOE. De besturen hebben uitgesproken te streven naar inclusiever onderwijs in Enschede. Inmiddels loopt er een project dat erop gericht is om de steunpunten intensiever te laten samenwerken. Voor ouders en scholen moet er op termijn sprake zijn van één loket, één werkwijze en twee uitvoeringspunten.


Met ingang van 1 augustus 2021 heeft het steunpunt van de stichtingen VCO Oost-Nederland en Consent een vacature voor Coördinator SPOE

Lees hieronder de hele vacature

Vacature details

Geplaatst op
13-6-2021
Aantal uur
-
Vervaldatum
-
Opleidingsniveau
Universitair (WO)

Functie omschrijving

  • affiniteit en ervaring heeft met kinderen met speciale onderwijsbehoeften
  • de visie op onderwijs en leren van Consent en VCO deelt en uitdraagt en beide stichtingen gevraagd en ongevraagd adviseert ten aanzien van inclusiever onderwijs
  • een verbinding maakt met kwaliteitsbeleid en schoolontwikkeling en de opbrengsten hiervan kan doortrekken in de ondersteuning van onderwijscoaches en -ondersteuners
  • de omslag van onderwijscoaches begeleidt van gericht zijn op individuele leerlingen en leerkrachten naar ondersteuning van schoolontwikkeling en de realisatie van een breed ondersteuningsprofiel.
  • het team inspireert en verbindt door ondernemend, vernieuwend en toekomstgericht in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en daarbij stuurt door ‘anders vast te houden’
  • een duidelijk handelingsgericht inhoudelijk werkkader biedt voor de medewerkers van het steunpunt
  • de ondersteuningsroutes met bouwstenen, stappen en formulieren stroomlijnt
  • verbinding houdt met diverse interne en externe partijen en daarbij deelneemt aan netwerken zoals het afstemmingsoverleg en overleggen over passend onderwijs en jeugdhulp met de gemeente.
  • vanuit het steunpunt planmatig ondersteuning biedt en daarop de cyclus van plan, do, study, act weet toe te passen
  • een daadkrachtige invulling weet te geven aan de rol van leidinggevende van het SPOE zoals de uitvoering van de gesprekkencyclus en het budgethouderschap.

Aanbod

Benoeming is tijdelijk voor ten minste één jaar. Voortzetting is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de bestuurlijke samenwerking van de stichtingen VCO Oost-Nederland, Consent en KOE.

Inschaling schaal 12.

Bedrijfsprofiel VCO Oostnederland

De stichtingen KOE, VCO Oost-Nederland en Consent vormen samen met de Vereniging Hannah en een aantal éénpitters de deelregio passend onderwijs Enschede. Daarnaast hebben Consent en VCO een aantal scholen die onder de deelregio NO Twente vallen. VCO heeft, behalve in de deelregio Enschede, ook scholen die onder het aanpalende samenwerkingsverband IJssel Berkel vallen. Het steunpunt SPOE staat ten dienste van alle scholen van VCO en Consent, ook de scholen die onder een andere deelregio of ander samenwerkingsverband vallen. De scholen van KOE zijn allemaal aangesloten bij het steunpunt KOE. De besturen hebben uitgesproken te streven naar inclusiever onderwijs in Enschede. Inmiddels loopt er een project dat erop gericht is om de steunpunten intensiever te laten samenwerken. Voor ouders en scholen moet er op termijn sprake zijn van één loket, één werkwijze en twee uitvoeringspunten.

Solliciteren

Via onderstaande sollicitatie button kom je terecht op de site van Consent. Mocht de vacaturelink niet meer werken, dan is de vacature verlopen en kun je niet meer solliciteren. Wij proberen uiteraard ons vacaturebestand zo actueel mogelijk te houden. Wil je ons daarmee helpen en ons een bericht sturen als een link niet meer werkt? Dit kun je doen door ons te mailen op careers (at) twente.com.

Wil je op de hoogte blijven van andere interessante vacatures in Twente? Schrijf je dan in hier in!

Meer informatie

M.H. Tromplaan 47
7513AB ENSCHEDE