Voorzitter van de klachtencommissie Universiteit Twente

Universiteit Twente is op zoek naar een Voorzitter van de klachtencommissie Universiteit Twente. Bekijk deze vacature voor meer informatie.

Lees hieronder de hele vacature

Vacature details

Geplaatst op
8-7-2022
Aantal uur
3
Vervaldatum
20-8-2022
Opleidingsniveau
Universitair (WO)

Functie omschrijving

De Universiteit Twente (UT) is een dynamische (internationale) campusuniversiteit waarin studenten en medewerkers een community vormen. De UT staat voor en blijft werken aan een open en inclusieve cultuur waarin iedereen met respect met elkaar omgaat en elkaar zonodig aanspreekt op ongewenst gedrag. Onlangs zijn een Diversity, Equity and Inclusion officer en een Integral Safety manager aangesteld om ongewenste situaties te voorkomen.


Niettemin doen zich situaties voor van onheuse bejegening en onveiligheid. In die gevallen kunnen studenten in eerste instantie een beroep doen op de hulpstructuur, bestaande uit studieadviseurs, studentendecanen en studentenpsychologen, medewerkers kunnen in eerste instantie een beroep doen op  leidinggevenden en HR adviseurs. Daarnaast kunnen zowel studenten als medewerkers zich in geval van grensoverschrijdend gedrag wenden tot vertrouwenspersonen die de melders bijstand verlenen. Bij andersoortige problemen rond studeren en werken kan de neutrale ombudsfunctionaris worden benaderd om te helpen een oplossing te vinden.


In sommige gevallen is het wenselijk dat over een klacht een oordeel wordt uitgesproken. De klacht kan betrekking hebben op de wijze waarop een medewerker of (bestuurs)orgaan, werkzaam onder verantwoordelijkheid van de UT, zich in een bepaalde situatie heeft gedragen of heeft nagelaten te handelen. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van of de voorlichting aan studenten, maar ook over onheuse bejegening, intimidatie of discriminatie. Het oordeel van de onafhankelijke klachtencommissie wordt als advies aan het College van Bestuur gezonden ter verdere afhandeling. De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en vier leden en is zodanig samengesteld dat deze voldoende deskundig en onafhankelijk is. De voorzitter en de leden van de klachtencommissie worden door het College van Bestuur benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn herbenoembaar. Per 1 november ontstaat een vacature voor een externe voorzitter.


Rol en taken voorzitter

De voorzitter van de klachtencommissie geeft op een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige wijze leiding aan het proces en het onderzoek naar de klacht. De voorzitter zit de zittingen van de klachtencommissie voor en ziet, samen met de ambtelijk secretaris, toe op een consistente naleving van de klachtenregeling. De voorzitter is in staat om, in samenspraak met de overige leden van de klachtencommissie, op basis van een gedegen analyse van de klacht tot een duidelijk oordeel te komen en hierover helder te adviseren aan het College van Bestuur. Ook draagt de voorzitter, in samenspraak met de ambtelijk secretaris, zorg voor de jaarlijkse verslaglegging aan het College van Bestuur.

Functievereisten

Om de rol van voorzitter klachtencommissie goed te kunnen vervullen, zijn de volgende competenties van belang:

  • Inlevingsvermogen
  • Onafhankelijkheid, onpartijdigheid
  • Een juridische achtergrond op academisch niveau, relevante kennis en ervaring
  • Goede leidinggevende en adviserende vaardigheden en besluitvaardigheid
  • Goede communicatievaardigheid zowel in het Nederlands als in het Engels
  • Bekend zijn met een universitaire omgeving, of vergelijkbare professionele organisatie

Aanbod

Als voorzitter van de klachtencommissie ontvang je per vergadering een vergoeding. De vergoeding is als volgt geregeld:

  • € 750,- (bruto) per zaak waarin een advies aan het College van Bestuur is uitgebracht;
  • reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer, dan wel vergoeding van eerste klas openbaar vervoer voor de plenaire vergadering

Daarnaast ontvang je:

  • vakgerelateerde literatuur die nodig is voor de taakvervulling;
  • relevante cursussen/trainingen


Een benoeming wordt aangegaan voor 4 jaar.

Bedrijfsprofiel Universiteit Twente

General Affairs (GA) wordt geleid door de Secretaris van de Universiteit en bestaat uit enkele verschillende functionarissen en eenheden, ieder met een eigen rol en functie. Dit zijn de volgende functionarissen en eenheden:  DE&I team, Integrale Veiligheidsmanager, Beleidsadviseur Kennisveiligheid, Ombudsfunctionaris, Internal Audit, Innovation Lab (participeert  in Novel-T en ondersteunt UTH) en U-Today.


Daarnaast biedt General Affairs ook managementondersteuning aan het CvB en de Universiteit als geheel. Het team bestuursondersteuning CvB ondersteunt de beleids- en besluitvormingsprocessen t.b.v. het CvB en RvT. He team ondersteunt ook de adviesgremia binnen de universiteit en het CvB in het proces van medezeggenschap, met de Universiteitsraad.


Als werkgever biedt de Universiteit Twente werk dat ertoe doet. Wij rusten je toe om nieuwe mogelijkheden te creëren voor jezelf en voor onze samenleving. Je wordt bij ons deel van een toonaangevende technische universiteit met toenemende, positieve maatschappelijke impact. We bieden een open, inclusieve en ondernemende sfeer, waarin we je stimuleren om gezonde keuzes te maken, bijvoorbeeld via onze flexibele, aanpasbare arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren

Via onderstaande sollicitatie button kom je terecht op de site van Universiteit Twente. Mocht de vacaturelink niet meer werken, dan is de vacature verlopen en kun je niet meer solliciteren. Wij proberen uiteraard ons vacaturebestand zo actueel mogelijk te houden. Wil je ons daarmee helpen en ons een bericht sturen als een link niet meer werkt? Dit kun je doen door ons te mailen op vacatures@twente.com.

Wil je op de hoogte blijven van andere interessante vacatures in Twente? Schrijf je dan in hier in!

Meer informatie

Drienerlolaan 5
7522NB ENSCHEDE
053 489 9111