WMO Consulent wmo begeleiding

Gemeente Twenterand is op zoek naar een WMO Consulent wmo begeleiding (20 upw).

Lees hieronder de hele vacature

Vacature details

Geplaatst op
24-1-2023
Aantal uur
0
Vervaldatum
13-2-2023
Opleidingsniveau
HBO

Als consulent en casusregisseur bezoek je onze inwoners en voer je met hen een keukentafelgesprek over hun zorgbehoeften. Je leert de inwoner kennen vanuit een breed perspectief (alle levensgebieden) en probeert zo goed mogelijk met hem of haar samen een oplossing te vinden die recht doet aan zijn of haar hulpbehoeften. Dit in relatie tot zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.


Je behandelt Wmo aanvragen waarbij het gaat om aanvragen voor diverse vormen van individuele begeleiding of groepsbegeleiding (dagbesteding). Je neemt beslissingen aan de hand van wet- en regelgeving en jurisprudentie waarbij je ook het eigen netwerk, de eigen kracht en het gemeentelijk beleid in beschouwing neemt. Vervolgens stel je rapportages en beschikkingen op.


Je kunt goed omgaan met weerstand, weet mensen te overtuigen en bent klantgericht maar houdt altijd het doel voor ogen. Je vindt het leuk om binnen de kaders van de wet- en regelgeving creatief om te gaan met uiteenlopende situaties.


In het uiterste geval, wanneer eigen kracht en voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn, regel je professionele ondersteuning waarvoor een indicatie nodig is. In deze gevallen geef je een beschikking af (die doel- en rechtmatig dient te zijn) en die je zo nodig evalueert met de inwoner en aanbieder.


Je werkt binnen een team van andere Wmo- consulenten. De Wmo-consulenten werken nauw samen met de jeugdconsulenten, participatieconsulenten en procesmanagers binnen de eigen organisatie. Je werkt ook samen met collega’s van de ketenpartners in het maatschappelijk voorliggend veld zoals: welzijn, algemeen maatschappelijk werk en vrijwilligersorganisaties. Daarnaast werk je samen en onderhoud je contacten met verschillende zorgaanbieders. Met je directe collega’s van Wmo begeleiding heb je elke week casuïstiekoverleg.


Vanwege het vertrek van een van onze WMO consulenten zoeken wij een nieuwe collega!

Bedrijfsprofiel

TWENTERAND, MODERN EN GROEN Twenterand, gelegen in het noordwesten van Twente, is een moderne, groene gemeente van 108 km2 met 34.000 inwoners verdeeld over negen levendige woonkernen en buurtschappen. Het aanwezige bedrijfsleven, zo’n 1.970 bedrijven met 10.230 arbeidsplaatsen, is sterk vertegenwoordigd in de sectoren bouwnijverheid, industrie/metaal, advisering en groot- en detailhandel. De gemeente telt zeven moderne en ruime bedrijventerreinen verdeeld over de vier grootste kernen. Ook is enige bedrijvigheid aanwezig in de in het verleden ontstane lintbebouwing. Drie actieve ondernemersverenigingen behartigen de belangen van het bedrijfsleven en bevorderen de contacten tussen de bedrijven. Ontsluiting van de bedrijventerreinen loopt via goed geoutilleerde toegangswegen. Daarnaast zorgt de N36 via de A1 met de verbinding met Duitsland en de Randstad. Het Kanaal Almelo – De Haandrik en het Overijssels Kanaal biedt een goede mogelijkheid voor vervoer over water voor schepen van 700 ton. Het gemeentelijk economische beleid zorgt voor ondersteuning en maatwerkoplossingen richting het bedrijfsleven. De ondernemende mentaliteit kenmerkt Twenterand al uit een ver verleden, toen bijvoorbeeld economische handelsbetrekkingen werden aangegaan met Russische ondernemers en overheden. Duurzaamheid en veiligheid zijn belangrijke items in het gemeentelijk economische beleid Het zogeheten Innovatieteam en het Platform EZ/Industrie, samenwerkingsvormen tussen de ondernemersverenigingen en de gemeente, fungeren als afstemmings- en stimuleringsplatforms. Samen kom je verder en kan er meer. Informeer elkaar en beoordeel samen of toekomstgerichte matches te maken zijn. Ook binnen de werkgelegenheidsvraagstukken. Twenterand benut de kracht en het enthousiasme uit de samenleving!

Solliciteren

Via onderstaande sollicitatie button kom je terecht op de site van Gemeente Twenterand. Mocht de vacaturelink niet meer werken, dan is de vacature verlopen en kun je niet meer solliciteren. Wij proberen uiteraard ons vacaturebestand zo actueel mogelijk te houden. Wil je ons daarmee helpen en ons een bericht sturen als een link niet meer werkt? Dit kun je doen door ons te mailen op vacatures@twente.com.

Wil je op de hoogte blijven van andere interessante vacatures in Twente? Schrijf je dan in hier in!