Lid Raad van Toezicht

Conform het rooster van aftreden zoekt TMZ een Coöperatief en waarden gedreven Lid Raad van Toezicht, lid van de commissie kwaliteit & veiligheid, met hart voor de ouderenzorg. Bekijk de vacature voor meer informatie.

Lees hieronder de hele vacature

Vacature details

Geplaatst op
21-4-2023
Aantal uur
-
Vervaldatum
-
Opleidingsniveau
HBO

Functie omschrijving

De Raad van Toezicht komt 5 keer per jaar bij elkaar in reguliere vergaderingen op wisselende TMZ locaties. Daarnaast zijn er commissievergaderingen en specifieke bijeenkomsten in het kader van coöperatieve werkvormen, waarbij de leden door hun aanwezigheid en bijdrage waarde kunnen toevoegen.

Functievereisten

De leden van de Raad realiseren zich dat de doelen alleen gehaald kunnen worden als ook zij daadwerkelijk deze kern van binnenuit ervaren en dat hun gedrag congruent is. Daarbij gaan zij uit van vertrouwen en zijn de volgende TMZ waarden belangrijk:

  • Luisteren naar de ander met een open hart en zonder oordeel.
  • De overtuiging dat niemand het alleen kan, maar dat we altijd op een eerlijke manier samen afwegen wat de beste vervolgstap is.
  • Organisatie brede protocollen zijn belangrijk, maar kunnen nooit het eigen innerlijk kompas en het professionele oordeel vervangen: op moeilijke momenten luisteren we naar ons moreel kompas.


Belangrijk voor alle TMZ toezichthouders

  • Ontmoeting en verbinding met anderen is een belangrijke voorwaarde om de toezichtfunctie adequaat in te kunnen vullen.
  • In staat zijn het grotere geheel van de organisatie en de maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg te zien, zonder daarbij de persoonlijke inkleuring te verliezen.
  • Betrokkenheid bij de organisatie met behoud van een onafhankelijke opstelling.
  • De overtuiging dat het goede gesprek op alle niveaus belangrijk is en dat het vermogen tot (zelf) reflectie daarbij onontbeerlijk is.
  • Als lid van de Raad het gevoel te hebben onderdeel te zijn van de TMZ werkwijze, waarbij de andere geledingen zoals Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad, Vrijwilligersraad en de Multidisciplinaire en verzorgende/verpleegkundige adviesraden gelijkwaardige partners zijn.

Aanbod

  • Beloning marktconform en afgeleid van de WNT normering.
  • Benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging.

Bedrijfsprofiel TriviumMeulenbeltZorg

Samen voor persoonlijke zorg

De zorg persoonlijk maken, dat is de missie van TMZ. Dit doen wij vol passie met meer dan 2600 medewerkers, 1600 vrijwilligers, al onze cliënten en hun naasten. Wij bieden verpleging, behandeling, verzorging en begeleiding in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand.


Meerjarenvisie

TMZ staat voor grote uitdagingen. De zorgvraag stijgt snel, maar het beschikbare budget vanuit de overheid en zorgverzekeraars stijgt niet evenredig mee. Daarnaast is de krapte op de arbeidsmarkt ook voor ons een uitdaging aan het worden. In haar Meerjarenvisie 2020-2025 heeft TMZ haar koers bepaald als antwoord op deze uitdaging.TMZ concentreert zich op de complexe zorg. Daar willen wij in uitblinken en kunnen wij de meeste waarde toevoegen. Samenwerking met andere zorgaanbieders is daarbij noodzakelijk, evenals vernieuwen van zorgconcepten. Hierbij gaat het vooral en eerst over de inhoud en kwaliteit van de zorgverlening, met aandacht voor technologie en innovatie.


Van groot belang is de inbreng van en aandacht voor de medewerkers. Zij denken mee over vernieuwing van de zorgconcepten en worden daarin ondersteund, zodat zij kunnen voorzien in de complexe zorgvraag van de cliënten/bewoners. TMZ heeft een goede reputatie op de arbeidsmarkt, maar wij zullen gezien de krapte op de arbeidsmarkt nog meer energie steken in aantrekkelijk werkgeverschap en het communiceren daarvan. 


Bij TMZ is sprake van een financieel gezonde bedrijfsvoering. Het uitgangspunt is dat de beschikbare middelen maximaal besteed worden aan de directe zorgverlening.


Coöperatief organiseren

TMZ werkt met Teams voor Persoonlijke Zorg, een samenwerkingsverband tussen zorgvragers, zijn/haar familie/netwerk, de medewerker en de vrijwilliger. Alle betrokkenen doen er toe en elke stem wordt gehoord. In goede tijden, maar ook bij tegenslag en moeilijkheden voelt iedereen bij TMZ zich gezamenlijk verantwoordelijk.


Alles in de organisatie is afgestemd op de verbondenheid tussen cliënt en zorgmedewerker. Er wordt voortdurend getoetst of de plannen en de uitvoering daarvan het cliënt- en medewerkersbelang dienen. Dat is ook het uitgangspunt van handelen voor Bestuur, Management en de ondersteunende diensten. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat TMZ bijzonder lage overheadkosten heeft. Het algemeen beleid wordt opgesteld en geëvalueerd tijdens beleidsdagen, waar de verschillende geledingen uit de organisatie vertegenwoordigd zijn. Uiteindelijk keurt de Raad van Toezicht de ontwikkelde plannen goed. Om hun rol goed in te kunnen vullen, ‘werken’ de 5 leden van de Raad ook minstens 1 keer per jaar mee in de uitvoering.

Solliciteren

Via onderstaande sollicitatie button kom je terecht op de site van TMZ. Mocht de vacaturelink niet meer werken, dan is de vacature verlopen en kun je niet meer solliciteren. Wij proberen uiteraard ons vacaturebestand zo actueel mogelijk te houden. Wil je ons daarmee helpen en ons een bericht sturen als een link niet meer werkt? Dit kun je doen door ons te mailen op vacatures@twente.com.

Wil je op de hoogte blijven van andere interessante vacatures in Twente? Schrijf je dan in hier in!