directeur bestuurder Novel-T en algemeen directeur University of Twente Holding

Novel T is opzoek naar een directeur bestuurder Novel-T en algemeen directeur University of Twente Holding. Zie jij jezelf in deze functie? Lees dan de onderstaande vacature!

Lees hieronder de hele vacature

Vacature details

Geplaatst op
24-7-2023
Aantal uur
-
Vervaldatum
8-9-2023
Opleidingsniveau
Universitair (WO)

Functie omschrijving

Ondernemend, resultaatgericht, wendbaar en koersvast 

Als directeur bouw je samen met het team van Novel-T verder aan een resultaatgerichte en tegelijkertijd wendbare organisatie, die flexibel kan inspelen op nieuwe marktbehoeftes. Je hebt een duidelijke en overtuigende visie op de toekomstige ontwikkeling van Novel-T en de holding en weet deze op alle niveaus te communiceren en te implementeren. Natuurlijk heb je veel affiniteit met ondernemerschap en innovatie, bij voorkeur zelfs als ondernemer. Je hebt een neus voor nieuwe zakelijke kansen en samenwerkingen en weet deze in teamverband om te zetten naar succes. Je vertegenwoordigt zowel Novel-T als UTH op nationaal en internationaal niveau en bouwt en borgt effectieve relaties met founders, partners, stakeholders, investeerders en de wereld van kennisinstellingen. Bij voorkeur heb je ervaring met valorisatie binnen de academische wereld en/of de technologische industrie en begrijp je hoe deze werelden elkaar versterken. 


Profielversterkend

Je blijft het unieke profiel van Novel-T verder uitbouwen door de organisatie op een zichtbare en inspirerende manier richting de BHAG te leiden. Vanuit een sterke verbinding met het bedrijfsleven en de founder organisaties, draag je bij aan de Twentse ambitie om één van de meest innovatieve regio’s in Europa te zijn. Daarnaast bouw je door aan de missie van de holding: een positieve bijdrage leveren aan het genereren van maatschappelijke en economische impact. 


Overtuigend en daadkrachtig

Je hebt aantoonbare ervaring met het besturen en wendbaar houden van organisaties. Je bewaakt het evenwicht tussen strategische ambities en verbinding met de interne organisatie en stakeholders. Jouw kennis en ervaring maken dat je met overtuiging en daadkracht positie kiest en dat je jouw omgeving voor je weet te winnen. Je bent visionair en richtinggevend. Tegelijkertijd ben je empathisch en geef je ook ruimte voor eigen initiatief en stimuleer je ondernemendheid binnen de organisatie.


Analytisch en coachend

Je voelt je als een vis in het water in een complexe multi-stakeholder organisatie. Je schakelt snel tussen verschillende cases en onderwerpen en bent haarscherp in je analyse en adviezen. Je geeft je team vertrouwen door een open en coachende managementstijl en bent een ambassadeur van onze kernwaarden. 


Kernactiviteiten van de functie:

 • Verantwoordelijk voor het aansturen, motiveren en verder ontwikkelen van het MT van Novel-T. 
 • Gezien de ontwikkelingsfase waarin Novel-T zich bevindt, is doorontwikkeling van de organisatie op operational excellence een van de aandachtspunten.
 • Extern vertegenwoordigen en positioneren van Novel-T, de Holding en de Universiteit Twente op het terrein van ondernemerschap, innovatie en valorisatie.
 • Onderhouden van de internationale, nationale en regionale netwerken die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen.
 • Verwerven van inkomsten om de activiteiten rond ondernemerschap en innovatie verder uit te breiden.
 • Organiseren van (regionale) samenwerking met relevante partijen om de gestelde ambities te bereiken. 
 • Stimuleren van samenwerking met het tussen de founders van Novel-T 
 • Formuleren en uitvoeren van beleid voor de ondersteuning van ondernemerschap, innovatie en valorisatie.
 • Het managen van Universiteit Twente Holding binnen de UT, samen met de financieel directeur en de statutair bestuurder, met het doel de groei en impact van de daarin opgenomen deelnemingen, vastgoed en fondsen te optimaliseren. 
 • Marktconform overdragen van intellectueel eigendom afkomstig uit het onderzoek. 
 • Monitoren en sturen op resultaten zodat de doelstellingen van Novel-T worden behaald.


Functievereisten

 • Een afgeronde academische opleiding aangevuld met ruime (bestuurlijke en) leidinggevende ervaring;
 • Ruime ervaring in, betrokkenheid bij en visie op ondernemerschap en innovatie; 
 • Affiniteit met en begrip van technologische ontwikkelingen;
 • Ervaring in samenwerking met partners in de regio is een pré;
 • Beschikking over een relevant (inter)nationaal netwerk of in staat zijn dit netwerk effectief op te bouwen.


Aanbod

De directeur bestuurder Novel-T/ algemeen directeur UTH wordt aangesteld bij de Universiteit Twente en valt qua arbeidsrelatie hiërarchisch onder het College van Bestuur. We bieden een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden, zoals een maximaal jaarinkomen van circa €120.000. Daarnaast 29 vakantiedagen plus 12 compensatiedagen bij een fulltime dienstverband en een uitstekende pensioenregeling via het ABP. De UT biedt bij aanvang een jaarcontract, met de intentie om dit om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd.

Bedrijfsprofiel Novel-T

Novel-T is een stichting, met een bestuurder (de te werven directeur) die direct leiding geeft aan het management team. De directeur bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht. Founders van Novel-T (een samenwerkingsverband tussen Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, provincie Overijssel, Twente Board en gemeente Enschede) hebben via het Foundersberaad een adviesfunctie (gevraagd en ongevraagd) met betrekking tot de strategische koers en jaarplannen Novel-T. Daarnaast benoemen zij de onafhankelijke RvT leden https://novelt.com/nl


Universiteit Twente Holding is een 100% dochter van de Universiteit Twente. De vice-voorzitter CvB Universiteit Twente is statutair bestuurder van de Holding. De te werven directeur legt verantwoording af aan de statutair bestuurder en aandeelhouder Universiteit Twente. Verdeling van portefeuilles (deelnemingen, strategic valorisation vehicles, fondsen en vastgoed) binnen UTH wordt in overleg tussen de te werven algemeen directeur en financieel directeur vastgesteld. 


De afgelopen jaren heeft Novel-T een flinke stijging van haar impact weten te realiseren. We bereiken steeds meer ondernemers en weten hen te bewegen tot innovatief ondernemerschap. De aantallen nieuwe start-ups en spin-offs zijn sterk gestegen en we zien steeds meer van hen doorgroeien tot scale-ups met impact. Daarnaast zijn we succesvol in onze dienstverlening richting een toekomstbestendig  MKB. Tenslotte hebben we de kracht en reikwijdte van het voor deze ondernemers benodigde ecosysteem vergroot en spelen we in (inter)nationale samenwerkingen een belangrijke rol. We werken in een dynamisch en ondernemend team, waar een leuke werksfeer heerst.


Solliciteren

Via onderstaande sollicitatie button kom je terecht op de site van de Novel It. Mocht de vacaturelink niet meer werken, dan is de vacature verlopen en kun je niet meer solliciteren. Wij proberen uiteraard ons vacaturebestand zo actueel mogelijk te houden. Wil je ons daarmee helpen en ons een bericht sturen als een link niet meer werkt? Dit kun je doen door ons te mailen op vacatures@twente.com.

Wil je op de hoogte blijven van andere interessante vacatures in Twente? Met onze nieuwe slimme tool, 'De Twentse Matchmaker', koppelen we je kosteloos aan organisaties en vacatures uit de regio. Schrijf je in hier in!

Meer informatie

Hengelosestraat 500
7521 AN Enschede
053 - 483 6800