1-2 Coördinatoren Ondersteuningsteam Ondermijning

Gemeente Hof van Twente is op zoek naar 1-2 Coördinatoren Ondersteuningsteam Ondermijning.

Lees hieronder de hele vacature

Vacature details

Geplaatst op
28-3-2023
Aantal uur
-
Vervaldatum
10-4-2023
Opleidingsniveau
HBO-WO

Functie omschrijving

Het is de wens van de Twentse gemeenten om een Ondersteuningsteam Ondermijning (OTO) in te richten om capaciteit & expertise te bundelen en actiegericht te kunnen inzetten. Het OTO heeft primair de taak om interventies tegen ondermijnende activiteiten/personen te faciliteren en te ondersteunen. Uitgangspunt is dat gemeenten de ‘basis op orde’ hebben in de lokale aanpak van ondermijning. Het doel van het OTO is het vergroten van de concrete slagkracht van met name de kleinere Twentse gemeenten in de aanpak van ondermijning. Het OTO heeft primair de volgende twee taken, waarbij de ondersteuningsbehoefte per gemeente kan verschillen:


Taak 1: Ondersteuning bij het opzetten, uitvoeren en afhandelen van (integrale) controles 

 • Het gaat hierbij om concrete hulp in de uitvoering (regie blijft bij gemeente liggen):
 • ondersteuning bij het controleren van panden; 
 • ondersteuning bij het betrekken van relevante ketenpartners; 
 • ondersteuning bij opstelling van het draaiboek en het voorbereiden van de briefing;
 • ondersteuning/advisering van de gemeentelijke coördinator en gemeentelijke toezichthouders bij de daadwerkelijke uitvoering van de controle; 
 • ondersteuning/advisering bij het opstellen van bruikbare rapportages en bij het opstellen van een (jaar) planning;
 • ondersteuning/advisering aan de gemeente ten aanzien van de afhandeling van de geconstateerde overtreding tijdens de controle; 
 • ondersteuning van de gemeentelijke jurist(en) bij de bestuursrechtelijke afhandeling van geconstateerde overtredingen (inclusief advisering wanneer rechtsmiddelen worden ingediend door een belanghebbende); 
 • Advisering over barrièremiddelen, interventiemogelijkheden en bevoegdheden;
 • Adviseren over communicatiestrategie; 
 • Gebruik maken van de denk- en innovatiekracht van handhavende publieke/private partijen.


Taak 2: Het organiseren van ondermijningsweken en thematische/specifieke controles

Het OTO krijgt de taak om de Twentse ondermijningsweken te gaan organiseren en coördineren (minimaal 2 per jaar). In deze week staan zowel preventie, bewustwording en repressieve acties gericht op ondermijning (of één specifiek ondermijningsthema) centraal. Naast de verschillende activiteiten in Twente is ook aandacht voor (gezamenlijke) communicatie voor, tijdens en na afloop van deze week.

Daarnaast zal het OTO thematische controles voorbereiden, coördineren en uitvoeren. Gemeenten kunnen hiervoor locaties aandragen bij het OTO team. Bij thematische controles zijn gespecialiseerde ketenpartners nodig waarvan de beschikbaarheid voor individuele gemeenten soms lastig te realiseren is. Denk hierbij aan de NVWA, Arbeidsinspectie, KSA, PCT, AVIM. Het OTO team maakt een jaarplanning met de verschillende thematische controles. 

Het OTO team vervult bij thematische controles de rol aanjager en coördinator van de controles. De coördinator zorgt daarbij voor het maken van afspraken over planning, inzet, communicatie en ondersteuning bij de controles.

De gemeente is hierbij verantwoordelijk voor het leveren van de afgesproken capaciteit voor de uitvoering.

Functievereisten

• Een HBO+ werk- en denkniveau; bij voorkeur in een bestuurskundige/ juridische richting;

• Kennis van ondermijnende criminaliteit en relevante barrièremodellen en interventiemogelijkheden;

• Kennis van de verschillende rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van controlerende instanties, zoals politie, douane, belastingdienst, NVWA, ILT, sociale recherche en Kansspelautoriteiten;

 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring bij voorkeur op het gebied van toezicht en handhaving; 
 • Ervaring bij één of meer RIEC-convenantpartners is een pré;
 • Bestuurlijke en ambtelijke sensitiviteit;
 • Een analytisch, oplossingsgericht en besluitvaardig vermogen. 
 • Een daadkrachtige resultaatgerichte houding waarin je ook zelf uitvoering geeft aan acties; 
 • Werkt planmatig en georganiseerd. Een stevige persoonlijkheid met een natuurlijk overwicht, iemand die de leiding neemt en ook kennis en ervaring kan overbrengen op collega’s.

Aanbod

Het betreft een functie op salarisniveau 11 en in eerste aanleg voor 2 jaren. Uitgangspunt is een detacheringsconstructie. 

Je wordt bij het RIEC geplaatst binnen het cluster bestuurlijke advisering en ondersteuning. Je standplaats is Goor (RIEC) /Enschede.

Bedrijfsprofiel

Het OTO zal ondergebracht worden bij het Ondermijningscentrum Twente (te Enschede). Dit ondermijningcentrum valt onder het RIEC-ON. Dit maakt deel uit van een landelijk netwerk van 10 RIEC’s en een Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC). Het RIEC is een samenwerkingsverband om gemeenten en andere overheidspartners te ondersteunen bij de bestuurlijke en integrale aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Hierbij gaat het om het doorbreken van economische machtsposities die zijn opgebouwd met op criminele wijze vergaard kapitaal, het tegengaan van de vermenging van onder- en bovenwereld en het voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd.

Bij het RIEC-ON werken ruim 40 mensen. Het RIEC gaat werken met 3 nieuwe clusters. Het OTO wordt ondergebracht bij het cluster Bestuurlijke advisering en ondersteuning van het RIEC Oost Nederland (Ondermijningscentrum Twente). Daarnaast kent het RIEC een cluster voor Districtelijke inzet en een cluster voor thema’s en fenomenen. De sfeer is open en professioneel; zo staan we als stevige sparringpartners voor elkaar klaar. We zijn als RIEC-ON in ontwikkeling aan de hand van de Meerjarenstrategie “Ondermijning de Baas”.

Het RIEC-ON zal als gastheerorganisatie optreden voor het OTO. Het Platform IVZ zal uit name van alle 14 Twentse gemeenten de regie op de inzet van het OTO voeren. Het Platform IVZ is een samenwerkingsverband tussen de 14 Twentse gemeenten op het gebied van integrale Veiligheid. Het Platform IVZ beschikt over een werkgeverscommissie.


Solliciteren

Via onderstaande sollicitatie button kom je terecht op de site van de Gemeente Hof van Twente. Mocht de vacaturelink niet meer werken, dan is de vacature verlopen en kun je niet meer solliciteren. Wij proberen uiteraard ons vacaturebestand zo actueel mogelijk te houden. Wil je ons daarmee helpen en ons een bericht sturen als een link niet meer werkt? Dit kun je doen door ons te mailen op vacatures@twente.com.

Wil je op de hoogte blijven van andere interessante vacatures in Twente? Schrijf je dan in hier in!