Jurist handhaving ondersteuningsteam ondermijning

Gemeente Hof van Twente is op zoek naar een Jurist handhaving ondersteuningsteam ondermijning.

Lees hieronder de hele vacature

Vacature details

Geplaatst op
28-3-2023
Aantal uur
-
Vervaldatum
-
Opleidingsniveau
HBO-WO

Functie omschrijving

Het is de wens van de Twentse gemeenten om een Ondersteuningsteam Ondermijning (OTO) in te richten om capaciteit & expertise te bundelen en actiegericht te kunnen inzetten. Het OTO heeft primair de taak om interventies tegen ondermijnende activiteiten/personen te faciliteren en te ondersteunen. Uitgangspunt is dat gemeenten de ‘basis op orde’ hebben. Het doel van het OTO is het vergroten van de concrete slagkracht van met name de kleinere Twentse gemeenten in de aanpak van ondermijning. Het OTO heeft primair de volgende twee taken, waarbij de ondersteuningsbehoefte per gemeente kan verschillen:


Taak 1: Ondersteuning bij het opzetten, uitvoeren en afhandelen van (integrale) controles

Het gaat hierbij om concrete hulp in de uitvoering (regie blijft bij gemeente liggen):

• ondersteuning bij het controleren van panden; 

• ondersteuning bij het betrekken van relevante ketenpartners; 

• ondersteuning bij opstelling van het draaiboek en het voorbereiden van de briefing;

• ondersteuning/advisering van de gemeentelijke coördinator en gemeentelijke toezichthouders bij de daadwerkelijke uitvoering van de controle; 

• ondersteuning bij het opstellen van bruikbare rapportages;

• ondersteuning/advisering aan de gemeente ten aanzien van de afhandeling van de geconstateerde overtreding tijdens de controle; 

• ondersteuning van de gemeentelijke jurist(en) bij de bestuursrechtelijke afhandeling van geconstateerde overtredingen (inclusief advisering wanneer rechtsmiddelen worden ingediend door een belanghebbende);

• Advisering over barrièremiddelen, interventiemogelijkheden en bevoegdheden;

• Advisering over gegevensdeling AVG.


Taak 2: Het organiseren van ondermijningsweken en thematische/specifieke controles

Het OTO krijgt de taak om de Twentse ondermijningsweken te gaan organiseren en coördineren (minimaal 2 per jaar). In deze week staan zowel preventie, bewustwording en repressieve acties gericht op ondermijning (of één specifiek ondermijningsthema) centraal. Naast de verschillende activiteiten in Twente is ook aandacht voor (gezamenlijke) communicatie voor, tijdens en na afloop van deze week.

Daarnaast zal het OTO thematische controles voorbereiden, coördineren en uitvoeren. Gemeenten kunnen hiervoor locaties aandragen bij het OTO team. Bij thematische controles zijn gespecialiseerde ketenpartners nodig waarvan de beschikbaarheid voor individuele gemeenten soms lastig te realiseren is. Denk hierbij aan de NVWA, Arbeidsinspectie, KSA, PCT, AVIM. Het OTO team maakt een jaarplanning met de verschillende thematische controles.

Als jurist handhaving ondersteun en adviseer je gemeenten ten aanzien van interventies en/of juridische opvolging bijvoorbeeld naar aanleiding van geconstateerde overtredingen. 

Je beschikt over actuele kennis en interventiemogelijkheden en draagt deze kennis over aan gemeenten.

Functievereisten

  • Een HBO+ werk- en denkniveau; bij voorkeur in een bestuurskundige/ juridische richting;
  • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met betrekking tot het opstellen van besluiten en het begeleiden van handhavingstrajecten;
  • Je hebt ervaring met het op innovatieve wijze inzetten van het bestuursrecht; 
  • Je hebt kennis van diverse wetgeving zoals de APV, Awb, wabo/ Omgevingswet, wet Bibob, Opiumwet, Woningwet, Wet op de kansspelen, Gemeentewet en Politiewet; 
  • Je denkt in mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden en risico’s Goede kennis van ondermijnende criminaliteit en wet- en regelgeving (instrumenten en interventiemogelijkheden). Minimaal 3 jaar relevante werkervaring; 
  • Kennis van of affiniteit met veiligheid, handhaving, integriteit, gedragsbeïnvloeding;
  • Ervaring bij één of meer RIEC-convenantpartners is een pré;
  • Bestuurlijke en ambtelijke sensitiviteit (voor alle partners);
  • Een analytisch, oplossingsgericht en besluitvaardig vermogen.

Aanbod

Het betreft een functie op salarisniveau 11 en in eerste aanleg voor 2 jaren. Uitgangspunt is een detacheringsconstructie. 

Je wordt bij het RIEC geplaatst binnen het cluster bestuurlijke advisering en ondersteuning. Je standplaats is Goor (RIEC) /Enschede.


Bedrijfsprofiel

Wij zijn een dynamische gemeente met ongeveer 35.000 inwoners, gelegen in het groene hart van Twente. De gemeente bestaat naast een uitgestrekt buitengebied uit de kernen Bentelo, Delden, Diepenheim, Goor, Hengevelde en Markelo. Hof van Twente heeft ongeveer 260 medewerkers in dienst. Zij leven de LEV waarden (Leiderschap, Eigenaarschap en Vertrouwen) en zijn dus altijd in ontwikkeling. 

Solliciteren

Via onderstaande sollicitatie button kom je terecht op de site van de Gemeente Hof van Twente. Mocht de vacaturelink niet meer werken, dan is de vacature verlopen en kun je niet meer solliciteren. Wij proberen uiteraard ons vacaturebestand zo actueel mogelijk te houden. Wil je ons daarmee helpen en ons een bericht sturen als een link niet meer werkt? Dit kun je doen door ons te mailen op vacatures@twente.com.

Wil je op de hoogte blijven van andere interessante vacatures in Twente? Schrijf je dan in hier in!