Lector Gezondheid en Bewegen

Samen met en voor werkveldpartners en studenten ontwikkelt de Academie Gezondheidszorg van Saxion praktijkgerichte kennis rondom gezondheid en bewegen met een accent op gezondheidspreventie en technologie. Hiervoor zoekt Saxion een innovatieve Lector Gezondheid en Bewegen

Lees hieronder de hele vacature
 
logo vacature Lector Gezondheid en Bewegen

Functie omschrijving

Als lector Gezondheid & Bewegen ben je een boegbeeld op dit thema. Je geeft op inspirerende wijze leiding aan het praktijkgericht onderzoek dat het lectoraat uitvoert en brengt verfrissende inzichten en ideeën met je mee. Je draagt bij aan de Saxionbrede onderzoeksprogramma’s en de ontwikkelingen rond het bachelor- en masteronderwijs en de professional doctorates. Je weet zowel het externe werkveld als studenten, docenten en onderzoekers aan je te binden door jouw kennis van actuele vraagstukken die binnen het brede domein van gezondheid, preventie en bewegen spelen. Je werkt hierin collegiaal samen met de andere lectoren in de academie en binnen het domein Gezondheid, Welzijn en Technologie.


Je gaat:

 • met belangrijke stakeholders in de regio lange termijn onderzoekslijnen opzetten en uitvoeren die de komende jaren een voedingsbodem voor kwalitatief toonaangevend toegepast onderzoek worden;
 • het lectoraat Gezondheid en Bewegen leiden zodat de beoogde oplossingen voor vraagstukken uit de gezondheidssector worden gerealiseerd;
 • doelstellingen en resultaatgebieden vertalen naar operationaliseerbaar korte- en lange termijnbeleid, waarbij je tevens verantwoordelijk bent voor de realisatie van die doelstellingen;
 • nieuwe onderzoeksprojecten opstarten in nauwe samenwerking met andere lectoren uit relevante domeinen en bijdragen aan de ontwikkeling van de Saxion Corporate onderzoeksagenda, de nationale wetenschapsagenda en de relevante Europese onderzoeksprogramma’s;
 • actief bouwen aan een structurele relatie met het onderwijs, waarbij je docenten en studenten bij onderzoek betrekt, je medeverantwoordelijk bent voor de masteropleiding Musculoskeletaal en onderwijs verzorgt;
 • het onderzoek van de lectoraten vertalen in onderwijs, producten, instrumenten en leergangen voor de deskundigheidsontwikkeling van docenten, onderzoekers en het (regionale) werkveld in samenwerking met de andere lectoraten.

Vacature details

Geplaatst op
31-5-2021
Vervaldatum
-
Aantal uur
40
Opleidingsniveau
Universitair (WO)

Functievereisten

Je bent:

 • gepromoveerd in (para)medische en/of gezondheidswetenschappen;
 • aantoonbaar in staat om praktijkgericht onderzoek op te zetten in projecten, die voor een belangrijk deel extern gefinancierd worden en passen bij de corporate onderzoeksagenda (Living Technology) en het onderwijs;
 • een netwerker die partijen in het netwerk verbindt met Saixon;
 • een verbinder van onderzoek en onderwijs en bedreven in het enthousiasmeren van studenten en docenten voor praktijkgericht onderzoek;
 • een communicatieve, ambitieuze teamplayer, dienend leider en netwerker;
 • een serieuze gesprekspartner voor het management van de Academie Gezondheidszorg?


Je hebt:

 • minimaal 5 jaar onderzoekervaring op het terrein van gezondheid en paramedische beroepen, resulterend in bijvoorbeeld onderzoekspublicaties, gehonoreerde onderzoeksvoorstellen, begeleiding van master- en PhD-studenten;
 • ervaring met aanvragen en uitvoeren van onderzoeksprojecten gericht op innovatie en doorontwikkeling van het paramedische vakgebied; resulterend in bijvoorbeeld innovaties op dit gebied;
 • een heldere visie en vernieuwende ideeën op de gewenste ontwikkelingen binnen het domein van gezondheid, bewegend functioneren, technologie en de relevante beroepspraktijk;
 • de  vaardigheden om deze ontwikkelingen door te vertalen naar ons onderwijs;
 • expertise over inzet van van technologie in het beroepsdomein;
 • deelgenomen aan meerdere (interprofessionele) consortia bestaande uit verschillende organisaties, kennisinstellingen en overheidsinstanties, zowel regionaal, nationaal als internationaal;
 • binding met het netwerk in de regio bestaande uit zorg- en welzijnsinstellingen, relevante organisaties, MKB, onderzoeksinstellingen en kenniscentra?

Aanbod

Wij bieden een boeiende functie waarin je zelfstandig te werk gaat in een maatschappelijk relevante en dynamische organisatie. Er is volop ruimte voor initiatieven en ontwikkeling. Je krijgt een tijdelijke aanstelling als Lector 2. Het dienstverband is tijdelijk voor de duur van 4 jaar, met zicht op verlening, en wordt jaarlijks geëvalueerd. Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, maximaal € 7.485,19 (schaal 15 - cao-hbo) bij een volledige werkweek. Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van 8,3%, mogelijkheden voor een ruim aantal vakantiedagen en uitstekende faciliteiten om thuis te werken. Ook heb je de mogelijkheid om jezelf zowel persoonlijk als vakinhoudelijk te blijven ontwikkelen door het volgen van interne en/of externe trainingen of opleidingen. Saxion streeft naar diversiteit in de samenstelling van haar medewerkersteams. 

Bedrijfsprofiel Saxion

Saxion als jouw nieuwe werkomgeving

In een wereld die steeds slimmer wordt en dagelijks verandert door technologische ontwikkelingen en innovaties, stelt hogeschool Saxion de vraag: hoe kunnen wij daar zo goed mogelijk onze bijdrage aan leveren? Nu en in de toekomst.  

Bij Saxion geloven we dat we voor de wereld van morgen samen anders moeten leren, denken én doen. Living Technology is hierbij onze focus.  Voor ons draait het om de vraag wat technologische innovaties betekenen en kunnen bijdragen aan de mens, de samenleving en aan onze aarde. Dat begint bij de manier waarop we kennis en technologie kunnen verbinden.  


Saxion biedt toekomstgericht en flexibel onderwijs. Voorbereid op de vragen van morgen en afgestemd op ieders persoonlijke talenten en capaciteiten. We leren onze studenten om met een brede blik naar maatschappelijke vraagstukken te kijken en hiervoor praktische oplossingen te bedenken. Hier horen enthousiaste, samenwerkingsgerichte medewerkers bij die durven mee te bewegen met de veranderende wereld en die onderwijs en ondersteuning aan onze studenten continu blijven verbeteren. We zijn een open organisatie met en voor talent. Interactie met de wereld om ons heen kan alleen vormgegeven worden in een open cultuur. Saxion wil een organisatie zijn gericht op talentontwikkeling en kennisdelen en waar iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. 


Onderzoek met impact 

Vragen uit de samenleving vormen de basis voor ons praktijkgericht onderzoek. We verbinden studenten met onderzoekers en experts uit het werkveld. Samen werken we aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.  Concrete oplossingen, waarmee bedrijven en organisaties direct een stap verder kunnen zetten en we samen onze toekomst vormgeven.  

Onze regio is de plek waar we trots op zijn en waarmee we onszelf verbonden voelen. Al kijken we ook over onze landgrenzen heen. We stimuleren het ondernemerschap van onze studenten en brengen kennis en innovatiekracht naar de praktijk. Met het bedrijfsleven en onze partners, versterken we onze regio. 


Saxion kent binnen het corporate onderzoeksprogramma Living Technology drie onderzoeksgebieden: Areas & Living, Smart Industry en Health, Wellbeing & Technology. Het huidige lectoraat G&B valt binnen het onderzoeksgebied Health & Wellbeing. Het lectoraat heeft als doel om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken en knelpunten op het gebied van gezondheid en zorg, en daar waar mogelijk de zorg te verplaatsen naar thuis door middel van preventie en toepassing van slimme technologie


De Academie Gezondheidszorg (AGZ)

We leiden bij AGZ professionals op in het brede domein van de gezondheidszorg: enerzijds vakgericht waardoor we startbekwame professionals opleiden voor het werkveld, anderzijds geven we ze een brede blik mee om een actieve rol te kunnen spelen in de innovaties die zich in de vakgebieden en het bredere domein van gezondheid, welzijn en technologie voordoen.  Wij bieden hoogwaardig en uitdagend onderwijs, waar studenten zich met plezier in bewegen.


De 3300 AGZ-studenten bieden we vol- en deeltijdopleidingen op het gebied van Fysiotherapie, Podotherapie en Verpleegkunde op bachelorniveau. Daarnaast bieden we twee masteropleidingen aan: Musculoskeletaal en Verpleegkundig Specialist. Fysiotherapie kent daarnaast een internationale opleiding.


De academie streeft ernaar om niet alleen voor studenten, maar ook voor medewerkers een prettige werkomgeving te creëren en om een hechte relatie met het werkveld te onderhouden. De academie is volop in beweging. Een forse groei de recente jaren en de wens om de samenwerking tussen de opleidingen en domeinen verder te versterken vraagt een andere manier van organiseren. Uitdagingen liggen er ook op het gebied van het verder professionaliseren van de werkcultuur, buiten meer met binnen verbinden en het verder verbeteren van de verbinding tussen onderwijs en onderzoek.


Lectoraat G&B

Het onderzoek binnen AGZ is op dit moment georganiseerd in twee lectoraten: het lectoraat Gezondheid & Bewegen en het lectoraat Verpleegkunde. Met het lectoraat Technology, Health & Care van de Academie Mens &Maatschappij en andere relevante lectoraten binnen Saxion wordt nauw samengewerkt.


Het lectoraat heeft nauwe banden met het bacheloronderwijs van de opleidingen Fysiotherapie en Podotherapie en met de masteropleiding Musculoskeletaal. Het lectoraat kent drie onderzoekslijnen (Ouderen met chronische aandoeningen; Participatie; Preventie). Een overzicht van de huidige onderzoekslijnen en projecten is te vinden op de website van het lectoraat: https://www.saxion.nl/onderzoek/health-and-wellbeing/gezondheid-en-bewegen.


AGZ is momenteel bezig met de ontwikkeling van een nieuwe, geïntegreerde onderzoeksagenda die afgestemd is op het werkveld en onderwijs van Fysiotherapie, Podotherapie en Verpleegkunde. Vanuit de benadering van Positieve Gezondheid focussen we in ons onderzoek op Preventie en Gepersonaliseerde zorg. Daarbij speelt innovatieve en toepassingsgerichte technologie een belangrijke rol als middel dat voorziet in concrete behoeften van mensen, maatschappij en bedrijfsleven. Met de nieuwe onderzoeksagenda kiezen we voor een multidisciplinaire en integrale aanpak, die past bij de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken in het domein van Gezondheid en Zorg.


Dit betekent dat we de huidige lectoraten gaan omvormen tot één groot en robuust lectoraat waarbinnen de lectoren gezamenlijk de koers bepalen. De koers van dit nieuwe lectoraat is op hoofdlijnen vastgesteld; voor jou als nieuwe lector Gezondheid en Bewegen bestaat er voldoende ruimte om in deze ontwikkeling eigen accenten aan te brengen.

Solliciteren

Via onderstaande sollicitatie button kom je terecht op de site van Saxion. Mocht de vacaturelink niet meer werken, dan is de vacature verlopen en kun je niet meer solliciteren. Wij proberen uiteraard ons vacaturebestand zo actueel mogelijk te houden. Wil je ons daarmee helpen en ons een bericht sturen als een link niet meer werkt? Dit kun je doen door ons te mailen op careers (at) twente.com.

Wil je op de hoogte blijven van andere interessante vacatures in Twente? Schrijf je dan in hier in!

Meer informatie

M.H. Tromplaan 28
7513 AB ENSCHEDE
+31 (0)88 019 8888