Service Delivery Manager

In verband met pensionering van een van de Service Delivery Managers is Saxion op zoek naar een nieuwe collega Service Delivery Manager die snel de (online) weg weet te vinden en een aantal accounts en een keten voor zijn of haar rekening kan nemen.

Lees hieronder de hele vacature
 
logo vacature Service Delivery Manager

Functie omschrijving

Als Service Delivery Manager ga je:

 • zorgdragen voor een professionele relatie met de klant, gericht op tevredenheid en beleving, voornamelijk op tactisch en strategisch niveau;
 • bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de klant;
 • zorgdragen voor het beheren en evalueren van de PDC;
 • gesprekspartner zijn m.b.t. de reguliere BSO-dienstverlening (PDC);
 • bijdragen aan de behoeftebepaling van de klant en meehelpen in de vertaling hiervan naar concrete dienstverlening;
 • je richten op de interfaces tussen BSO, organisatie & stakeholders;
 • de klantverwachting managen en informatie delen met betrokkenen;
 • verbeterpunten aandragen en service verbeteringen initiëren;
 • erop toe zien dat het verbeterpotentieel vertaald wordt naar concrete resultaten;
 • rapporteren over de behaalde resultaten;
 • een rol spelen bij de totstandkoming van interne SLA’s;
 • vastgestelde SLA’s en te leveren producten / diensten borgen.
 • offertes samenstellen en afstemmen;
 • deelnemen aan de diverse Keten Support Teams;
 • gesprekken voeren met projectleiders m.b.t. de kwaliteitsrol bij het in beheer nemen van projectresultaten (van project naar beheer);
 • de rol van call-eigenaar vervullen bij kleine Request for Proposals (RFP’s).

Vacature details

Geplaatst op
9-10-2020
Vervaldatum
23-10-2020
Aantal uur
40
Opleidingsniveau
HBO

Functievereisten

Ben je:

 • klant- en resultaatgericht;
 • communicatief / organisatie sensitief;
 • analytisch;
 • persoonlijk doeltreffend;
 • gericht op teamprestaties;
 • een groepsgericht leider;
 • energiek, gedreven?


Heb je:

 • ervaring in het vak van service delivery manager;
 • een afgeronde HBO opleiding;
 • ruime ervaring binnen IT-beheer, bij voorkeur in een omgeving waar procesmatig wordt gewerkt;
 • inzicht van de te ondersteunen bedrijfsprocessen en de te realiseren IT-services;
 • kennis van de ISM-methode of ITIL;
 • ervaring in het effectief kunnen delegeren o.b.v. ’empowerment’;
 • ervaring met plannen, organiseren en het focussen op realiseren doelen;
 • procesmanagementvaardigheden;
 • ervaring in stakeholdermanagement?

Dan is Saxion op zoek naar jou!

Aanbod

Een aanstelling in het functieprofiel van adviseur 3. De functie is aanvankelijk voor de duur van een jaar, met optie van verlenging. Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, maximaal € 4.307,66 (schaal 10-cao hbo) bij een volledige normbetrekking, exclusief 8% vakantietoeslag. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-HBO.

Bedrijfsprofiel Saxion

Jouw nieuwe werkomgeving

De wereld wordt steeds slimmer. Iedere dag opnieuw zien wij producten, diensten en oplossingen die er gisteren nog niet waren. Saxion vindt dat de mens in dit proces centraal moet staan. Dit vraagt om enthousiaste, samenwerkingsgerichte medewerkers die met durf meebewegen met de veranderende wereld en de student centraal zetten in een cultuur van Continu Verbeteren. Wij bereiden onze studenten op diverse manieren voor op hun toekomstige rol in deze dynamische samenleving. Onze belofte is "Get Ready for a Smart World." We werken volgens de Lean filosofie om ons werk, vanuit studentperspectief, slimmer, beter en anders uit te voeren.

Bij Saxion leren studenten welke invloed innovaties hebben op hun vakgebied en hoe zij technologie kunnen toepassen om tot de beste resultaten te komen. Ook ons onderzoek onderscheidt zich door focus op de wisselwerking tussen mens en technologie. Hiermee sluit Saxion goed aan op de sterke groei van de hightech maakindustrie, waar Oost-Nederland een voortrekkerspositie inneemt. Studenten en onderzoekers komen met verrassende opvattingen en slimme oplossingen voor vraagstukken van bedrijven en organisaties. De impact hiervan op mensen en hun leefomgeving is groot; het leven wordt makkelijker, aangenamer, betaalbaarder, duurzamer.


Business Support Organisatie

De Business Support Organisatie (BSO) van Saxion ondersteunt en adviseert het onderwijs en onderzoek om te komen tot nieuwe, verrassende oplossingen en om antwoord te geven op de vragen van morgen. Bij Saxion bereiden we studenten namelijk voor op de toekomst: Get Ready for a Smart World. Wij zijn een deel van het fundament dat Saxion ondersteunt en helpt haar mooie ambities en uitdagingen te realiseren. Dit doen we met afdelingen op het gebied van administraties, ICT, professioneel project- en ketenmanagement, bibliotheek en roosterzaken. De komende tijd ligt de prioriteit van de BSO bij het verder concretiseren en verbeteren van onze producten en diensten. Hierbij proberen we altijd onze beloften waar te maken: 1 loket, transparante dienstverlening, in één keer goed, ontzorgen en adviseren en integrale uitvoering.


Keten Competence Center

Het Keten Competence Center ondersteunt Saxion in het optimaliseren van de standaard dienstverlening en het onderzoeken, coördineren en organiseren van nieuwe dienstverleningsbehoeften. Om uitstekend onderwijs te blijven bieden en om aan de behoeften van studenten, medewerkers, het bedrijfsleven en de maatschappij te voldoen, moet Saxion continu veranderen. Binnen Saxion werd de behoefte gevoeld om meer grip te krijgen op veranderingen, om zo beter in staat te zijn haar doelstellingen te realiseren. Om de veranderingen te bewerkstelligen, was er behoefte aan een groep experts die ondersteunen in het verbeteren en veranderen van de dienstverlening in de keten. De behoefte werd omgezet naar realisatie: op 1 januari 2017 is het Keten Competence Center van start gegaan. Het Keten Competence Center onderzoekt, coördineert en organiseert de (verander)processen en informatievoorziening in relatie tot de strategie van Saxion.


Keten Competence Center – Team Servicemanagement

Servicemanagement is 1 van de 7 thema’s die door het MT BSO is benoemd en geeft invulling aan de BSO-klantbeloften en strategische doelstellingen. Wij zijn de olie tussen de werkprocessen van diensten, academies en afdelingen. We werken samen met als doel om diensten op één lijn te krijgen en we bieden selfservice vanuit waarde waarbij de Saxion student en medewerker centraal staat. De studenten en medewerkers vragen om verbeterpunten die voldoen aan hun behoeften. Wij zijn gespecialiseerd in het maken en bewaken van diensten die naadloos aansluiten bij deze behoeften en zo waarde leveren voor deze eindgebruikers. Dit kan gaan over verbeteringen in het beheer, de doorloop of bijvoorbeeld automatisering van bepaalde processen, maar ook in nieuwe technische ontwikkelingen. Servicemanagement biedt diensten voor o.a. changemanagement, incidentmanagement, de Selfservice Portal, SLA-management en Service Delivery Management. Door de activiteiten te plannen, gemaakte afspraken te bewaken en transparant te zijn over de dienstverlening zijn deze verbeteringen voor de eindgebruiker direct zichtbaar.

Wij streven naar een wendbaar en slagvaardig Servicemanagement omdat we maximaal werken aan de realisatie van service-kwaliteit en het inzicht in klantverwachting, beleving en ervaring. We veranderen graag mee met de uitdagingen van de tijd zodat we ons continu kunnen verbeteren. Dat is voor ons het ultieme pad om efficiënt en effectief te werken. Om deze ambitie te realiseren hebben we een eigen roadmap, ofwel route naar de toekomst, met daarin alle services die onze kernbehoefte versterken.

Solliciteren

Via onderstaande sollicitatie button kom je terecht op de site van Saxion. Mocht de vacaturelink niet meer werken, dan is de vacature verlopen en kun je niet meer solliciteren. Wij proberen uiteraard ons vacaturebestand zo actueel mogelijk te houden. Wil je ons daarmee helpen en ons een bericht sturen als een link niet meer werkt?

Wil je op de hoogte blijven van andere interessante vacatures in Twente? Schrijf je dan in hier in!

Meer informatie

M.H. Tromplaan 28
7513 AB ENSCHEDE
+31 (0)88 019 8888