Secretaris Raad van Bestuur

Livio is op zoek naar een Secretaris Raad van Bestuur.

Lees hieronder de hele vacature
 

Functie omschrijving

Het adviseren en ondersteunen van de Raad van Bestuur over strategische en tactische kwesties. Het initiëren, faciliteren en bewaken van het besluitvormingsproces in alle hierbij betrokken gremia. Het binnen het kader van strategische beleidsuitgangspunten mede initiëren en ontwikkelen van organisatie brede beleidsprojecten op strategisch en tactisch niveau conform de planning en control cyclus. De secretaris raad van bestuur fungeert tevens als ambtelijk secretaris en (strategisch en procesmatig) adviseur van de raad van toezicht.


Het adviseren met betrekking tot compliance/ risicomanagement en het coördineren van de uitvoering. Het initiëren, faciliteren en bewaken van de Corporate Governance, die voldoet aan de Governance Code.


Taken / Resultaten

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur over ontwikkelingen en strategische kwesties, de impact van de ontwikkelingen op de organisatie, risico’s, kansen en knelpunten. Uitdragen van tactische en strategische beleidsaanpassingen;
 • Mede zorgdragen voor de totstandkoming van beleidsstukken zoals het beleidskader, het jaarplan, voortgangsrapportages en (algemeen) jaarverslag op strategisch en tactisch niveau;
 • Inbrengen van bestuurlijke en juridische onderwerpen bij het reguliere overleg met de Raad van Bestuur;
 • Vertalen van de organisatiestrategie, landelijke ontwikkelingen en cliëntbehoeften naar strategisch en tactisch (zorg)beleid, projecten en jaarplannen voor de werkeenheid met een innovatief karakter.
 • Zorg dragen voor het formuleren en (doen) vastleggen van besluiten, overwegingen en standpunten van de raad van bestuur, waarbij de informatie en de resultaten inzichtelijk zijn voor de organisatie;
 • Bewaken van het tempo van de besluitvorming. Wegnemen van blokkades in het besluitvormingsproces en toezien op de uitvoering van besluiten. Het doen van verbetervoorstellen ten behoeve van beleid- en procesverbetering;
 • Documenteren van en rapporteren over het geïmplementeerde beleid en de effecten ervan, waarbij de informatie en de resultaten inzichtelijk zijn voor de organisatie;
 • Mede zorgdragen voor een goede inrichting en werkwijze van de governance en het mede bewaken van de governancestructuur en de naleving van wetgeving, statuten, reglementen en procedures inzake governance;
 • Organiseren en effectueren van in- en externe communicatie over beleidsaangelegenheden ten behoeve van een goede samenwerking.
 • Zorgen voor het goed functioneren van het bestuurssecretariaat en van andere ondersteuning richting raad van bestuur;
 • Coachend leidinggeven aan een team van ca. 5 medewerkers, waaronder het bestuurssecretariaat, de bedrijfsjurist, de Data Protection Officer (DPO) en de Information Security Officer (ISO)
 • Het ondersteunen van de Raad van Toezicht door het gevraagd en ongevraagd geven van strategische en procesmatige adviezen aan voorzitter en leden van de Raad van Toezicht;
 • Inhoudelijk en organisatorisch (doen) voorbereiden en (doen) afhandelen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, alsmede van de commissies van de raad van toezicht.

Vacature details

Geplaatst op
11-5-2020
Vervaldatum
-
Aantal uur
36
Opleidingsniveau
Universitair (WO)

Functievereisten

 • Relevante opleiding/kennis op universitair niveau;
 • Kennis van de organisatie, de markt en de verbanden daartussen;
 • Actieve kennis van innovatieve (toekomstige) zorgontwikkelingen, wet- en regelgeving in het vakgebied, bedrijfskundige principes, processen en risicobeheersing;
 • Beschikt aantoonbaar over werkervaring in een managementfunctie en/of strategische beleidsontwikkeling;
 • Is proactief, analytisch, verbindend en beschikt over snelheid van meningsvorming en probleemoplossend vermogen;
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, kan omgaan met tegenstrijdige belangen;
 • Beschikt over overtuigingskracht en kan zaken voor elkaar krijgen vanuit een niet-hiërarchische positie;
 • Kan tegenstellingen overbruggen ten behoeve van de strategievorming en sturing op het implementeren van besluiten;
 • Heeft overwicht en overtuigingskracht bij het bespreekbaar maken van ontwikkelingen, beleidsvoorstellen en het bevorderen van besluitvorming.
 • Heeft inzicht in het belang van organisatiesensitiviteit, is politiek en bestuurlijk sensitief en werkt verbindend tussen interne en externe betrokkenen.
 • Je beschikt over onze kernwaarden: Toewijding, Professionaliteit en Verantwoordelijkheid.


PERSOONSKENMERKEN

 • Sterke en bewezen persoonlijkheid, gedreven, legt de lat hoog, beschikt over slagkracht en doorzettingsvermogen;
 • Ondernemend, proactief, innovatief en een resultaatgerichte instelling;
 • Onafhankelijk en oplossingsgericht
 • Ordelijk en systematisch werken;
 • Sociaal intelligent en sterke communicatieve vaardigheden;
 • Integer en betrouwbaar.

Aanbod

Livio gaat voor goed werkgeverschap en wil een goede werkgever zijn binnen de gezondheidszorg. Je werkt in het oosten van het land met een technische universiteit en hogeschool binnen de stadsgrenzen. Er heerst een open cultuur en werkomgeving. Je werkt met enthousiaste collega’s waar resultaatgericht wordt gewerkt en coachend leiderschap centraal staat. Je salaris in schaal FWG 70 is afhankelijk van kennis en ervaring en conform de cao VVT aangevuld met een 13e maand en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een uitstekende pensioenregeling en opleidingsmogelijkheden.


De arbeidsovereenkomst wordt eerst voor één jaar aangegaan. Bij goed functioneren wordt aansluitend een vast dienstverband geboden.

Solliciteren

Via onderstaande sollicitatie button kom je terecht op de site van Livio. Mocht de vacaturelink niet meer werken, dan is de vacature verlopen en kun je niet meer solliciteren. Wij proberen uiteraard ons vacaturebestand zo actueel mogelijk te houden. Wil je ons daarmee helpen en ons een bericht sturen als een link niet meer werkt?

Wil je op de hoogte blijven van andere interessante vacatures in Twente? Schrijf je dan in hier in!

Meer informatie

Boulevard 1945 460
7511 AL ENSCHEDE
053 488 1200