Vijf vragen aan Anne-Wil Lucas, gebiedsdirecteur bij Kennispark

Kennispark staat bekend als één van de economische paradepaardjes van Twente. Het was in de jaren ‘80 de eerste innovatiecampus van Nederland waar een brug werd geslagen tussen de kennis van de Universiteit en het bedrijfsleven. Kennispark staat nog steeds bekend als hét voorbeeld van een kraamkamer voor innovatieve bedrijven met inmiddels honderden spin-offs, duizenden banen en de meest ondernemende universiteit van Nederland. Maar ook in Twente geldt de wet van de remmende voorsprong. Andere universiteiten namen het voorbeeld over, juist op het moment dat in Twente de groei er in 2014 uit raakte. De voorloper begon daarmee een beetje verouderd te ogen. Het Business & Sciencepark dat destijds hip en modern was, is hoognodig aan transformatie toe. Dat vindt ook Anne-Wil Lucas, gebiedsdirecteur bij Kennispark. We spraken haar vlak voor het uitbreken van de coronacris en stelden haar vijf vragen.  

In het kort

  • Kennispark was de innovatiecampus van Nederland waar een brug werd geslagen tussen de kennis van de Universiteit en het bedrijfsleven
  • Om de voorsprong van Kennispark te behouden is transformatie nodig 

 

Global Goal

global goal icon
Hoe blijft Kennispark één van de meest concurrerende ecosystemen waar wetenschap wordt omgezet in banen?

“Kennispark Twente is één van de acht innovatiecampussen van nationaal belang. Het is de innovatieve kraamkamer van de hightech regio Twente. Bedrijven ontstaan, groeien op en slaan vervolgens hun vleugels uit richting andere Twentse toplocaties. Als Tweede Kamerlid maakte ik mij hard voor techniekonderwijs, startups en valorisatie. In die hoedanigheid, en daarna als programmamanager bij Startup Delta, zag ik Twente steeds voorbijkomen als een regio die hoog scoort op het gebied van valorisatie. Kennispark liep voorop, maar de afgelopen jaren zagen we een stagnatie in de groei van nieuwe bedrijven en werkgelegenheid. Dat baarde de gemeente Enschede, provincie Overijssel, Universiteit Twente en ondernemers zoveel zorgen, dat ze de handen ineengeslagen hebben voor de transformatie van het Kennispark. Dat vond ik mooi om te zien. Ook zag ik met eigen ogen hoe hard verandering nodig was en dat bracht mij naar Twente. Die transformatie gebeurt via de gebiedsstrategie en een nieuwe structuurvisie voor Kennispark. De gebiedsstrategie is een toekomstvisie met zowel een fysieke transformatie van het gebied (van bedrijventerrein naar campus), als een programmatische impuls om bedrijven, talent en universiteiten nauwer met elkaar te verbinden. Op deze manier moet Kennispark weer de plek worden waar ‘Science becomes Business’: een dynamische toplocatie met internationale allure, waar het bruist van de innovatie en  waar jong talent graag wil werken.”

Kan je twee voorbeelden geven van ambities op Kennispark?

“Kennispark bestaat uit drie gebieden: de UT-campus, het tegenovergelegen Business & Sciencepark (B&S-park) en Twente Village, het gebied rond het stadion en de ijsbaan. Dat geheel is nu niet veel meer dan de som der delen. Wij willen de verschillende delen van Kennispark steviger met elkaar verbinden. Zodat er één grote campus ontstaat. Op het Business & Sciencepark zijn de bedrijven nauwelijks met elkaar verbonden: ze hebben een eigen gebouw op een eigen kavel met een eigen parkeerplaats. Plekken voor ontmoeting zijn schaars en er is weinig te beleven. Nu nemen bijvoorbeeld de geparkeerde auto’s veel ruimte in beslag bij de verschillende gebouwen. Door de auto’s elders centraal te parkeren ontstaat ruimte voor een nieuwe uitnodigende openbare verblijfsruimte. De auto maakt plaats voor groen en gebouwen krijgen een meer open karakter.


Een andere ambitie betreft het overbruggen van de grens tussen de campus en het bedrijventerrein. We willen veel meer interactie tussen de studenten en het bedrijfsleven. Er is echter een belangrijk bereikbaarheidsprobleem die deze interactie in de weg staat: de moeizame oversteek van de campus naar het Business & Sciencepark. De oversteek over de Hengelosestraat moet makkelijker. Op twee plekken willen we nieuwe fysieke verbindingen tussen de UT en het B&S-park realiseren, die de oversteekbaarheid van de Hengelosestraat vergroten en voor meer verbinding tussen beide zijden zorgen. De vorm waarin dit gebeurt staat nog niet vast, maar gedacht wordt aan een brug die op de bushaltes ligt of een glazen tube boven het verkeer met uitzicht op het hele Kennispark. Of bijvoorbeeld een hele brede voetgangerszone, die de volledige breedte van Kennispark beslaat. Vanuit de middelen van Regio Deal Twente wordt geïnvesteerd in het ‘een belevenis maken’ van de oversteek door bijvoorbeeld LED-verlichting en sensoren te gebruiken die interacteren met de gebruikers. Hiermee ontstaat een ‘slimme oversteek’ die niet alleen uitnodigt tot oversteken, maar ook laat zien wat de bedrijven in Twente aan technologie in huis hebben.” 

Tegen welke uitdagingen loop je aan?

“De sterke versnippering van grondeigendom. Het Business & Sciencepark heeft een omvang van circa 50 hectare, dat gelijk staat aan ruim 100 voetbalvelden. Op dit bedrijvenpark staan ongeveer tachtig gebouwen, van kleine kantoorpanden tot enorme complexen. Met wel zestig verschillende vastgoedeigenaren. Van een bedrijventerrein met oplossingen per kavel willen we naar één oplossing voor het hele gebied. Dat betekent ook dat al deze zestig vastgoedeigenaren mee moeten met de plannen en dus geïnformeerd, betrokken en geënthousiasmeerd moeten worden. En dat kost heel veel tijd omdat zij vaak niet een direct belang bij de transformatie hebben, behalve dan dat het pand makkelijker te verhuren wordt en er een hogere prijs gevraagd kan worden.”


Wat is de impact van de Regio Deal Twente?

“De middelen van Regio Deal Twente betekenen een enorme impuls voor de uitvoering en implementatie van de gebiedsstrategie. Mede hierdoor kunnen we met een aantal concrete projecten beginnen en ook vastgoedeigenaren en investeerders uitdagen met ons mee te gaan doen en samen te bouwen aan een duurzame, dynamische toplocatie met een sterk (internationaal) profiel. Een magneet voor talent en bedrijven.” 


Het afgelopen jaar heb je samen met de regionale partners veel mooie resultaten geboekt om de ambities voor Kennispark 2030 handen en voeten te geven. Hoe kijk je hierop terug?

“Alles wat vorig jaar is gebeurd zijn kleine, maar belangrijke stappen in de goede richting. De samenwerking tussen de universiteit, de gemeente en de ondernemersvereniging is echt op gang gekomen. De structuurvisie is vastgesteld. Veel ondernemers en vastgoedeigenaren willen hun pand en buitenruimte gaan verduurzamen. In het nieuwe gebouw van Ecare, een software ontwikkelingsbedrijf voor zorgorganisaties in de ouderzorg, wordt een Broodbode gevestigd en dat stimuleert ontmoetingen. Er worden buitenruimtes ingericht. En er wordt gebouwd aan het verder versterken van het community-gevoel op Kennispark en met de andere topwerklocaties. Op 30 januari was een try-out van een community-bijeenkomst. Twente is toe aan een vernieuwend concept om ondernemers, professionals, onderzoekers en talent beter met elkaar te verbinden. De Twentse innovatiecampussen en Novel-T hebben daarom de koppen bij elkaar gestoken en zijn tot een formule gekomen die deze doelgroepen op inhoud bij elkaar brengt: Campus Twente Café. Door interessante inhoudelijke break-outsessies te organiseren worden verschillende innovators bij elkaar gebracht, die elkaar anders niet snel tegenkomen. De vibe op 30 januari was heel positief en de ambitie is nu om elke twee weken een Campus Twente Café te organiseren op één van de topwerklocaties in Twente. Het zijn allemaal kleine stappen, maar verandering begint met kleine stappen. De komende jaren moeten we het verder waarmaken en laten zien dat Kennispark nog steeds toonaangevend is in het huisvesten van innovatieve tech bedrijven.”

 

Datum: 14 april 2020 |

Bron tekst: Twente Board |

Auteur: Twente Board

Lees meer over #economie