Veerkrachtig Twente gaat voor een gezamenlijke oplossing voor grote ontslagronde Apollo Vredestein

“Als eerste leef ik mee met de medewerkers van Apollo Vredestein en hun gezinnen. Zij gaan een onzeker jaar tegemoet en zoals het er nu naar uit ziet zullen er volgend jaar zware klappen vallen onder het personeel. Dit heeft een grote impact op de directbetrokkenen, maar ook op de samenleving. Deze hardwerkende medewerkers van Apollo Vredestein, inwoners van Twente, verdienen dat we ze in de volle breedte steunen.” Wim Boomkamp, voorzitter Twente Board. 

Twente Board zet zich in voor een sterke regio waar het goed wonen en werken is. Wij willen graag meewerken om het verlies van de banen van de medewerkers van Apollo Vredestein op te vangen. Twente is een veerkrachtige regio met een aanpakmentaliteit waar het economisch voor de wind gaat. Juist veel bedrijven zijn op zoek naar personeel. Daar ligt een kans die we willen onderzoeken.

Samenwerking loont

Daarnaast hebben we natuurlijk al eerder laten zien dat we in Twente goed kunnen samenwerken als het gaat om ontwikkelingen die in het Twentse bedrijfsleven plaats vinden, zie hiervoor het recente verleden met het vertrek van Siemens uit Hengelo. Door goed samen te werken en een gezamenlijke stem te laten horen in Den Haag is daar uiteindelijk een goede oplossing gekomen. Deze samenwerking zetten we nu weer in. We weten hoe het moet. De medewerkers van Apollo Vredestein staan er niet alleen voor.

Kans in zoektocht naar personeel in Twente

Zoals in de arbeidsmonitor van vorige maand naar voren kwam blijft de vraag naar geschikt personeel in Twente hoog, en neemt deze nog steeds toe. Deze vraag wordt in de komende jaren nog groter, daar een toenemend aantal mensen met pensioen gaat. Die vraag heeft niet alleen betrekking op meer theoretische geschoolden maar ook – in aantallen zelfs meer – op mensen met praktische vaardigheden.