Twente investeert in een Leven Lang Ontwikkelen! Door economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt in onze regio in een hoog tempo. Investeren in vakmanschap blijft een must om onze Twentse economie vitaal te houden. Daarom maken ondernemers, overheid en onderwijs het met Twents Fonds voor Vakmanschap mogelijk om vakmanschap blijvend te ontwikkelen.

 

Het Twents Fonds voor Vakmanschap is er voor werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting tot en met MBO niveau 4 die een helder perspectief biedt op de Twentse arbeidsmarkt.

 

“De Twentse economie vraagt om goed gekwalificeerde vakmensen,

waarvan er steeds minder zijn”

Waar we aan werken

  • Het bevorderen van modern vakmanschap op MBO niveau
  • Het aanjagen van een Leven Lang Leren
  • Het stimuleren van intersectorale mobiliteit en samenwerking
  • Het innoveren van het scholingsaanbod in Twente

Hoe we er aan werken

Scholingscheque | Het Twents Fonds voor Vakmanschap biedt een scholingscheque tot maximaal €2500 om scholing (deels) te bekostigen. Om het scholingsplan te laten schalen, krijgt de deelnemer ondersteuning van een loopbaanconsulent van Leren en Werken Twente of het Loopbaanstation. Zij voeren vooraf al een loopbaangesprek met de kandidaten, beoordelen de aanmelding voor een scholingscheque en houden tijdens de scholingsperiode contact met de deelnemers.

 

KBINDRschap | Het KBINDRschap is een lidmaatschap waarmee een werkgever bijdraagt aan een positieve leercultuur en scholing van hun medewerkers, maximaal tot en met MBO niveau 4. Hiermee verbinden Twentse werkgevers de toekomst aan het nu door blijvend te investeren in Leven Lang Ontwikkelen: medewerkers kunnen zich blijvend ontwikkelen in hun vakgebied, waardoor we de uitdagingen van tekorten op de arbeidsmarkt aan kunnen.

Voortgang | update 1 november 2020

  • Het Twents Fonds voor Vakmanschap is één van de tien projecten die zijn geselecteerd voor de ESF-award 2020. 
  • In oktober 2020 deelde het Twents Fonds voor Vakmanschap hun 1000e scholingsvoucher uit.
  • Tot nu toe tekenden 35 werkgevers voor een KBINDRschap.

Verhalen uit de praktijk #Twents Fonds voor Vakmanschap

Contactpersonen van het project

Bezoek de socials van Twente Board!