TOPFIT Citizenlab

 

 

Om de gezondheid van iedereen te bevorderen, de kwaliteit van leven van mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking te vergroten en de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg te verbeteren, is het van belang de verbinding met elkaar te zoeken. Aandacht voor preventie van ziekte en ziektelast, de zorg beter organiseren, slim innoveren en sneller en lerend implementeren is cruciaal. Het doel van dit project is burgers mobiliseren om aan hun eigen gezondheid te werken.

"... burgers mobiliseren om aan hun eigen gezondheid te werken" 

De mogelijkheden van nieuwe technologie in te zetten, en uit te zoeken wat nodig is om breed toepasbaar te maken, in een nauwer verband van wetenschap en maatschappij. Om dit te bereiken wordt een omgeving en infrastructuur ontwikkeld en vooral ingezet, waarin bedrijven, ontwikkelaars, onderzoekers en zorgorganisaties snel hun innovatie in een relevante populatie in specifieke omgeving en met relevante betrokken zorgprofessionals kunnen toetsen en experimenteren.

Volg dit project!

Bezoek de socials van Twente Board!