'Verruiming van Twentekanalen en vergroten kade zorgen voor upgrade vervoer over water'

 

Door het vergroten van de kade in combinatie met de verruiming van de Twentse kanalen, wordt de bereikbaarheid van het XLBusinesspark ‘Port of Twente’ flink vergroot. Daarmee wordt de vraag van de Nederlandse overheid om meer vervoer over water te realiseren en minder over de weg, door Twente ruimschoots wordt beantwoord.


Volgens Jan Geerdink, projectdirecteur Port of Twente – XL Businesspark, kunnen hier straks ‘klasse 5a schepen’ aanmeren. Dit zijn schepen die 110 containers tegelijk kunnen vervoeren. “Dat ligt in de huidige situatie ongeveer op de helft. Door het vergroten van de kade wordt ingespeeld op de behoefte aan extra overslagcapaciteit voor containers. We spreken dus over een substantiële verbetering. Als de bijdrage vanuit de Regiodeal Twente en de Provincie Overijssel er niet was geweest, waren we niet in staat geweest de kade te vergroten en dagelijkse afvaarten van en naar Rotterdam - te realiseren”, geeft Geerdink aan.

 

Funding

Regio Deal

 

Meer weten?
Neem dan contact op met projectleider Jan Geerdink
T: +316 22 95 89 16
M: j.geerdink@portoftwente.com

Lees meer over #xlbusinesspark