'Post Masters zorgen voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht in de regio'


Saxiondocent/onderzoeker Business Research en Financial Management Evelyn Zuidema-Tempel is vorig jaar begonnen aan het PDEng-programma (Professional doctorate in Engineering) aan de Universiteit Twente. Twee dagen in de week volgt ze colleges op de UT en werkt ze bij Infotopics aan haar ontwerpopdracht.


Het bedrijf sluit perfect aan bij wat Evelyn Zuidema - Tempel belangrijk vindt. “Infotopics helpt organisaties, afdelingen en bovenal mensen bij het verkrijgen van inzicht en het beantwoorden van vragen op basis van data. Als ik straks klaar ben, kan ik de kennis die ik heb opgedaan op de UT en bij Infotopics toepassen in de ontwikkeling van lescurricula en het Saxion lectoraat waarvoor ik werkzaam ben. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld het MKB in Twente helpen met data-gedreven werken.” 

 

Funding

Regio Deal

 

Meer weten?
Neem dan contact op met projectleider Hans Voordijk
T: +316 2343 5582
M: j.t.voordijk@utwente.nl