Onderzoek naar verklaring tekort technische mensen afgerond

 

Het tekort aan technische mensen wordt niet alleen veroorzaakt doordat te weinig studenten kiezen voor een opleiding in de techniek. “Er is een groep mensen die wel in de techniek is opgeleid, maar zich in het werkveld niet thuis voelt”, zegt Maaike Endedijk. “Met ons project, Bridge The Gap, dragen we bij aan een bredere, inclusieve kijk op de wereld van de techniek en technische professionals. Daarmee sluiten we aan bij de wens van Techniekpact Twente en van de Provincie Overijssel om technische mensen te behouden en aan te trekken. 


“We hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de reden waarom sommige mensen de techniek uitgaan. Zo hebben we een online tool ontwikkeld om te volgen wie de techniek verlaat en waarom. We vragen deelnemers om te reageren op een aantal stellingen over het werkveld, maar ook naar wat zij belangrijk vinden in hun werk. Welke competenties zij hebben en we vragen naar hun persoonlijkheid en hun interesses. Zo zijn we gekomen tot een vijftal profielen van mensen die in de techniek werken. Op deze manier kunnen we laten zien wie de technische professional is, dat er veel variatie is in het soort werk, maar ook welk soort mensen kiest voor een technisch beroep. Om een bredere groep zich thuis te laten voelen in de techniek, is het belangrijk dat we die diversiteit aan profielen laten zien”, vertelt Endedijk die als Professor (adjunct Hoogleraar) Professional Learning & Technology verbonden is aan de Universiteit Twente.

 

Meer weten?
Neem contact op met projectleider Angelique Fiselier
T: +316 5352 3777
M: a.fiselier@techniekpacttwente.nl