Als Nederlandse en Duitse leerlingen op jonge leeftijd al met hun buurland in aanraking komen, kan er in hun jeugd affiniteit met en interesse voor het buurland ontstaan. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die tijdens hun opleiding concrete contacten met het buurland hadden, later veel eerder een baan in het buurland overwegen of aangaan. Door het aantrekken van de economie in Twente is de laatste twee jaren een min of meer gelijkwaardige arbeidsmarktsituatie aan weerszijden van de grens ontstaan. Daardoor kampen beide landen met een tekort aan (vak) personeel. 


De Euregionale doorlopende leerlijn (EDL) focust zich op de aansluiting van het Nederlandse en Duitse onderwijs op arbeidsmarkt. Naast het beheersen van elkaars buurtaal, is ook het kennen van elkaars (arbeids)cultuur van groot belang. Dit zorgt voor betere aansluiting op zowel de Nederlandse als de Duitse arbeidsmarkt. 

 

Funding

Regio Deal

Agenda voor Twente

 

Meer weten? Neem contact op met projectleider Barbara Verbeek

M: b.verbeek@enschede.nl