PDEng - leren van en met elkaar

 

 

Door de digitale revolutie verandert de wereld in een rap tempo. Het Twentse bedrijfsleven moet mee in deze digitale transformatie. Toegang tot gekwalificeerd personeel en (internationale) samenwerkingsverbanden zijn hierbij essentieel.

"...Twentse bedrijfsleven moet mee in deze digitale transformatie"

Het PDEng programma maakt het inzetten van een tweejarige post-master track technologisch ontwerper mogelijk, waarbij de technologische ontwerper de taak heeft technische oplossingen voor producten, processen en systemen te creëren voor het opdrachtgevende bedrijf.

Waar we aan werken

  • Steun bieden aan het bedrijfsleven in Twente bij de digitale transformatie om zo hun marktpositie te verbeteren.
  • Kennisuitwisseling en co-creatie tussen bedrijven en Universiteit Twente

Volg dit project!

Bezoek de socials van Twente Board!