Binnen de Twente Board werken we samen aan de sociaaleconomische opgaven van Twente, ten behoeve van de brede welvaart. Dat is een hele mond vol. Daarom spreken wij liever over het samenwerken aan het Bruto Twents Geluk. Want wij geloven dat een regio met voldoende werkgelegenheid én arbeidskrachten, met mogelijkheden om een goede opleiding te volgen en waar je zowel fysiek als digitaal snel in contact komt met anderen en waar ruimte is om te wonen en te recreëren, bijdraagt aan geluk. 


Op welke manier werken we?

In Twente hebben we een sterk bedrijfsleven dat de motor vormt van onze economie. Daarnaast hebben onze kennisinstellingen een sterke (kennis)positie binnen verschillende sectoren. Samen ontwikkelen zij innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De Twente Board denkt waar mogelijk mee en investeert in kansrijke projecten. Daarbij kiezen we heel bewust niet voor meer, maar voor minder met meer impact.

 

Twente Board richt zich daarbij op drie maatschappelijke thema’s:

  • Innovatieve gezondheidszorg
  • Slimme en betaalbare energie
  • Duurzaamheid & circulariteit

 

Om op deze thema’s te kunnen excelleren, zijn een aantal randvoorwaarden van groot belang:

  • Talent: de aanwezigheid voldoende arbeidskrachten met de juiste kennis en kunde. 
  • Bereikbaarheid: de reistijd van de Randstad en Noord-Nederland naar Twente moet ‘verkort’ worden
    en de verbinding met het Duitse achterland moet beter aansluiten.
  • Woon-en leefklimaat: in Twente moeten mensen betaalbaar en prettig kunnen wonen