Nevenfuncties | Roelof Bleker

 

 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Sociaaleconomische Structuurversterking Twente
 • Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Twente
 • Voorzitter Presidium Twenteraad
 • Lid Lobby-overleg Provincie Overijssel / Regio Twente
 • Lid Dagelijks Bestuur Twenteboard
 • Lid Dagelijks Bestuur Euregio
 • Lid MONT (Münster, Osnabrück en de netwerkstad Twente)
 • Voorzitter netwerkstad Twente
 • Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Districtelijk Veiligheids Overleg (DVO) Twente
 • Voorzitter Bestuurlijke Begeleidingsgroep Veiligheidsnetwerk Oost Nederland
 • Vicevoorzitter Bestuurscollege Oost Nederland van de Politie
 • Lid Regionaal Veiligheidsoverleg Politie
 • Lid Hague Security Delta
 • Lid Rijksherenoverleg
 • Lid van het netwerk Mayors for Peace
 • Lid bestuurlijk overleg Kennispunt Twente
 • Niet-Ambtshalve betaalde nevenfunctie
 • Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Portaal