Nevenfuncties | Anka Mulder
 

  • Lid Twente Board
  • Lid Foundersoverleg NovelT
  • Bestuurder Vereniging Hogescholen, portefeuilles onderzoek, digitalisering, SDG’s
  • Voorzitter commissie Gulden Adelaar
  • Lid Stuurgroep Versnellingsplan ICT in hoger onderwijs Nederland
  • Lid Bestuur TKI Bouw & Techniek
  • Lid Externe adviesraad ARC NL
  • Lid Raad van Toezicht Quantum Delta