Mineral Valley Twente

 

 

Mineral Valley

Mineral Valley Twente onderzoekt oplossingen die bijdragen aan een gezonde bodem, duurzame bemesting en andere toepassingen voor mest en biomassa. Dit doen we in de praktijk met proeftuinen. Zo werken agrariërs, kennisinstellingen, overheden en bedrijven samen aan een duurzame Twentse agrarische sector en kringlooplandbouw. Hierdoor blijft een vitaal landelijk gebied behouden. Behaalde (tussen) resultaten van proeftuinen word beschikbaar gesteld en kennis en ervaring wordt onder meer via een internetplatform gedeeld. 

 

"...slimme oplossingen die de bodemgezondheid verbeteren, mest verwerken en omvormen tot bruikbare grondstoffen"

 

Het verminderen van (overbodige) afvalstoffen is een ander belangrijk doel. Net als het stimuleren van het maatschappelijk debat, waardoor nieuwe kansen en meer ruimte ontstaan. Vastgestelde (beleids)kaders en regelgeving kunnen waar nodig bijgesteld worden.  Het project draagt verder bij aan de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten en zorgt voor meer werkgelegenheid.

 

Waar we aan werken

  • Minder afvalstoffen produduceren
  • Bodemgezondheid verbeteren
  • Draagvlak voor de agrarische sector die aandacht heeft voor duurzaam produceren, kwaliteit van leefomgeving, dierenwelzijn en kwaliteit van voedsel.
  • Nieuwe economische activiteiten
  • Zorgt voor meer werkgelegenheid

Lees meer over #Mineral Valley

Bezoek de socials van Twente Board!