Voortgangsrapportage

Waar we voorheen de groene technologische topregio zagen als einddoel, beschouwen we dit nu als middel om de brede welvaart, oftewel het Bruto Twents Geluk, te verhogen. Want een regio met een goede economie, mooie banen en voldoende opleidingskansen, een fijne plek om te wonen en ruimte om jezelf te ontwikkelen, vergroot de kans op tevredenheid of geluk in het algemeen.

 

Als Twente Board dragen we bij aan dat geluk door het aanjagen en investeren in ruim 30 projecten die gericht zijn op inkomen, baanzekerheid en persoonlijke ontwikkeling van inwoners en ondernemers in Twente.

 

Onze focus ligt daarbij op projecten die een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld het stimuleren van de ontwikkeling van innovatieve technologieën en het aantrekken en behouden van talent. De projecten zijn divers en variëren van digitaliseringsvraagstukken in de maakindustrie tot versterking van het MKB. Van circulaire economie tot innovatie in medische technieken. Daarnaast vragen de tekorten op de arbeidsmarkt om een oplossing voor talentbehoud en -ontwikkeling. Het gaat daarbij niet alleen om de opstartfase. We vinden het ook belangrijk dat de projecten waarin wij investeren zich ontwikkelen tot duurzame en toekomstbestendige oplossingen.

In deze online voortgangsrapportage presenteren we onze projecten. Daarin laten we de deelnemers en de mensen achter de projecten aan het woord. Want uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om hen. Dus wie kan beter dan zij vertellen wat het effect is van een project op iemands persoonlijke leven en de maatschappelijke opgave die er ligt? En of een project voor diegene nu ook daadwerkelijk heeft bijgedragen aan zijn of haar geluk?

 

De Voortgangsrapportage is een levend document, een online magazine dat we tweemaal per jaar updaten. In het voorjaar doen we dat met nieuwe verhalen en voorbeelden. In de najaarsrapportage die nu voor u ligt, zijn alleen de feiten en cijfers bijgewerkt. Nieuw daarbij is het kopje Bruto Twents Geluk, waarin wordt aangegeven op welk vlak ieder project bijdraagt aan het Bruto Twents Geluk.