Corona en de impact op Twente

We kunnen er niet omheen: de coronacrisis heeft een behoorlijke impactop Twente. Naast de maatschappelijk impact, komen bedrijven in liquiditeitsproblemen en ontstaan er door het coronavirus bredere economische effecten. Hoe hard de Nederlandse en Twentse economie geraakt zal worden, is nog niet te voorzien. Zowel het kabinet als decentrale overheden en regionale organisaties hebben besloten maatregelen te treffen om te ondersteunen en negatieve economische gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

 

De arbeidsmarkt loopt een flinke deuk op

De coronacrisis kost Twente algauw 4000 banen. Tot die conclusie komt Kennispunt Twente op basis van landelijke cijfers. De crisismaatregelen moeten dan niet langer dan tot 1 juni duren. Maar er is ook een gitzwart scenario: houdt de crisis tot eind volgend jaar aan, dan raken naar inschatting 20.000 mensen in Twente hun baan kwijt.

 

Ontbreken productie in industrie en bouw gevaar voor robuuste Twentse economie 

Kennispunt Twente meldt ook dat door de crisis zowel verminderde productie als verminderde vraag naar producten ontstaat. Hoe langer die situatie aanhoudt, hoe meer impact. De Twentse economie wordt waarschijnlijk bovengemiddeld hard geraakt. Volgens Kennispunt Twente is de regionale economie weliswaar robuust, maar schuilt er gevaar in de relatief sterke aanwezigheid van de sectoren industrie en bouw in Twente. 

 

Kennispunt Twente werkt met de cijfers van een onderzoek van het Centraal Plan Bureau (CPB), dat de gevolgen van de huidige pandemie voor de Nederlandse economie in vier scenario’s schetste.

 

Support team voor ondernemers

Ondernemers in Twente krijgen hulp om hun bedrijven – van zzp-er, start-up tot groot MKB – door de coronacrisis te loodsen. Een support team van specialisten van Novel-T, Expat Center Twente en breed georiënteerde MKB ondernemersadviseurs staat sinds het uitbreken van de crisis klaar. Bij het support team kunnen ondernemers terecht voor voorlichting en hulp bij het vinden van passende overheidsregelingen, advisering over financiële oplossingen, juridische zaken en andere vragen die voor ondernemers relevant zijn.  De Twente Board heeft een verbindende en coördinerende rol in de regio en heeft op het platform www.twenteboard.nl een uitgebreide informatiepagina ingericht die ondernemers wegwijst in landelijke, regionale en lokale hulpvoorzieningen.

 

Startups krijgen hulp met overbruggingskrediet

Startups hebben het eveneens zwaar in deze crisis; 50% van de startups hebben al inkomsten verloren en ze verwachten dat dit de komende maanden verder oploopt. Met vaak nog een beperkt aantal klanten gaat het maandelijks beslag op de liquide middelen hard, vanwege het wegvallen van de (beperkte) inkomsten. Daarom zijn startups geholpen met korte termijn impulsen om verder met hun business te kunnen. De eerste behoefte is dan een overbruggingskrediet. Tot nu toe vielen startups buiten de boot, maar het kabinet heeft op 8 april jl. besloten om 100 miljoen euro beschikbaar te stellen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven. Vanaf 20 april kunnen ondernemers via regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) een lening aanvragen als overbruggingskrediet

Daarnaast springt Novel-T hierop in door speeddates te organiseren om startups actief te ondersteunen.

 

Creatief ondernemen en kansen benutten

De coronacrisis biedt ook kansen. Mensen worden creatief en springen in op de vraag waar dat nodig is. Er ontstaan allerlei nieuwe initiatieven en diverse sectoren gaan flexibel met hun business om. Zo bieden horecabedrijven de mogelijkheid om eten af te halen en/of te bezorgen. Daarnaast ontstaan er zogeheten boxes waarmee ondernemers worden ondersteund. En er zijn veel initiatieven om zorgpersoneel te ondersteunen, bijvoorbeeld door de na een lange werkdag een maaltijden aan te bieden via ‘Hardwerkende Helden van Enschede’. Daarnaast zijn er ook Twentse initiatieven die helpen de acute crisis te bestrijden in de gezondheidszorg zoals Demcon, het TechMed Center en Minivalve. Verschillende Twentse bedrijven werken koortsachtig aan producten waarmee het coronavirus wordt opgespoord en bestreden, zoals coronatesters, een verstuiver waarmee een medicijn in de longen kan worden aangebracht en apparaat waarmee witte bloedlichaampjes worden geanalyseerd. 

Dit typeert ook wel weer het Twentse noaberschap. We zijn er voor elkaar in goede en slechte tijden. Samen komen we hier wel doorheen. 

 

Samen staan we sterk

Omdat we in een digitale wereld leven, staat gelukkig niet alles stil en gaan we zoveel mogelijk door. We zitten allemaal in deze situatie , maar de samenleving is weerbaar. De saamhorigheid is groot en we zijn inventief. Ook voor projecten vanuit de Regio Deal Twente en de Agenda voor Twente zien we de weerslag van de crisis. Hier spelen beide investeringsprogramma's op in, zonder de lange termijn uit het oog te verliezen. Vanwege de coronacrisis heeft Twente Milieu bijvoorbeeld de inzameling van gebruikt textiel tijdelijk on hold gezet. Dat heeft tot gevolg dat het project Circulair Textiel vertraging heeft innoveren in sorteren en recyclen van textiel. Maar de noodzaak voor het project blijft onverminderd staan.  Een klein voorbeeld, maar de gevolgen van de crisis zijn enorm. Het zorgt ook verbroedering en hulp aan elkaar. Samen staan we sterk!