Geluk gaat dus voor een belangrijk deel over dingen in de dagelijkse leefomgeving van mensen. Mensen die zich tevreden of zelfs gelukkig voelen, presteren beter zowel in hun werk als in hun sociale leven. Twente Board wil daarom in de komende jaren met zoveel mogelijk partijen in Twente werken aan het vergroten van het Bruto Twents Geluk. Het geluk van iedereen. 

Twente onderzoek jaarlijks het geluk van de Tukkers
Om daadwerkelijk te kunnen werken aan het vergroten van het Bruto Twents Geluk, moet je eerst weten hoe gelukkig de Tukkers op dit moment zijn. Daarom heeft Twente Board het huidige Bruto Twents Geluk van Twente vertaald in cijfers. Hiervoor werd samengewerkt met RaboResearch, die de Brede Welvaart in alle regio’s van Nederland jaarlijks onderzoekt. De dimensies die in dit onderzoek worden gebruikt zijn onderwijs, werk, inkomen, milieu, veiligheid, woontevredenheid, subjectief welzijn, maatschappelijke betrokkenheid, sociale contacten, balans tussen werk en privé en gezondheid. We hebben gekozen voor de data van dit onderzoek, omdat het concept brede welvaart nauw aansluit bij het Bruto Twents Geluk. Omdat een te beperkt aantal Twentse respondenten deelnam aan het reguliere onderzoek, gaf Twente Board opdracht aan RaboResearch, Motivaction en Kennispunt Twente voor een gezamenlijke een extra uitvraag in Twente. Dit leverde ruim 3500 extra respondenten op.

Nulmeting
De data van het onderzoek zijn gebruikt voor het opstellen van een gelukrapport voor Twente als regio en daarnaast voor alle gemeenten afzonderlijk. Waar de uitkomsten van het reguliere onderzoek zijn weergegeven in een schaal van 0 tot 1, zijn deze door Twente Board voor de leesbaarheid vertaald naar rapportcijfers. De gegevens geven inzicht en kunnen door gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties gebruikt worden bij het maken van beleid. 

De uitkomsten ‚Äč
Met een totaalscore van een 7,1 zijn de mensen in Twente gelukkig. Sterker nog, het overallcijfer is significant hoger dan elders in ons land. Dat het Bruto Twents Geluk wordt omarmd door het bedrijfsleven, onderwijs en overheid is niet zo verwonderlijk. Want Bruto Twents Geluk past bij het DNA van Twente, waar inwoners, bedrijven en organisaties omzien naar elkaar en graag samen de schouders eronder zetten om iets tot stand te brengen. Het begrip Bruto Twents Geluk wordt inmiddels niet alleen steeds vaker genoemd, maar ook toegepast. En dat is ook precies wat de Twente Board graag wil. Het is ons doel om alle organisaties, gemeenten en ondernemers in Twente bewust te maken van wat echt belangrijk is in het leven en hun bedrijfsstrategie, visie of beleid daarop toe te spitsen. Als mensen ruimte krijgen om te groeien, zal uiteindelijk de economie meer gaan bloeien.

Klik hier voor het onderzoeksrapport