Agenda voor Twente en Regio Deal: Een prachtige totaalimpuls voor leefbaarheid en brede welvaart

Regio Deal en Agenda voor Twente. Het zijn beide meerjarige investeringsprogramma’s, maar wat is precies het verschil? En hoe verhouden deze programma’s zich tot elkaar?

 

In de Agenda voor Twente (2018 – 2022) werken onderwijs- en kennisinstellingen, ondernemers en overheden in Twente samen. Ze zetten zich in om passende oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke, technische en economische uitdagingen in de regio. In de Agenda voor Twente staan vier actielijnen centraal die bijdragen aan de toekomst van ondernemend Twente:

Er wordt ingezet op uitdagingen en projecten die deze actielijnen overstijgen en met elkaar verbinden. Zo wordt er gezamenlijk geïnvesteerd in de toekomst van een krachtige regio met volop potentie. Bekijk de video van 1,5 minuut om te zien waarom de Agenda voor Twente voor iedereen belangrijk is. 

 

Net zoals in de Agenda voor Twente bundelen in de Regio Deal Twente onderwijs- en kennisinstellingen, ondernemers en overheden hun krachten voor de economie van de toekomst. In 2018 is een intensief traject gestart om namens Twente aanspraak te maken op de zogeheten Regio Deals. Van de gevraagde 38 miljoen werd uiteindelijk 30 miljoen toegekend aan Twente. Daarnaast komt er 120 miljoen uit de regio zelf, van provincie, gemeenten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Dit maakt een totale investering van 150 miljoen voor versterking van de sociaaleconomische structuur en brede welvaart in Twente.  Een fantastische impuls dus voor Twente!


Hoe hangen deze investeringsprogramma’s samen?

 

De Agenda voor Twente is de basis voor de Regio Deal Twente. De Regio Deal Twente werkt langs dezelfde vier actielijnen als de Agenda voor Twente. De Regio Deal Twente kan gezien worden als de versneller van de Agenda voor Twente. In 2018 zijn in het kader van de Agenda voor Twente vier projecten goedgekeurd. Dit zijn Talent IT, Twents Huis voor de Logistiek, Mineral Valley Twente en Twents Fonds voor Vakmanschap. De Regio Deal Twente geeft een impuls aan de uitvoering van deze projecten. Daarnaast zijn er drie projecten in aanvraag bij de Agenda voor Twente, die ook onderdeel zijn van de Regio Deal Twente. Dit zijn de projecten TopFit CitizenLab Oost, Circulaire Textiel en Alumni Communities. Kortom: de Agenda voor Twente en de Regio Deal geven een prachtige totaalimpuls voor leefbaarheid en brede welvaart in Twente!