Rode Loper 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees hieronder meer
 
logo Rode Loper 2019

Op de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst ‘De Rode Loper’ was minister-president Mark Rutte dit jaar de eregast van de Twentse netwerkorganisatiesin Ondernemend Twente. De premier is ambitieus in het realiseren van de 17 werelddoelen die zijn opgesteld tijdens de klimaatconferentie in Parijs, Frankrijk, in 2015. Nederland wil in 2030 maar liefst 49 procent minder CO2uitstoten. Vele Twentse bedrijven leveren tal van slimme ‘innovaties met een missie’ om met duurzame oplossingen bij te dragen aan een volhoudbare toekomst op onze planeet. De premier pleitte vanavond voor meer ‘liefde voor het leven’ in plaats van angst voor de toekomst. 

Mos als oplossing voor luchtvervuiling

De avond begon ‘in your face’ met de 7 minuten durende ‘Earth song’ van Michael Jackson, gezongen door een koor, bestaande uit 12 jonge vrouwen. Na afloop vertelde de 17-jarige Sophie Hesp, hoe het haar vergaan was na haar indrukwekkende optreden tijdens de vorige edite van de Rode Loper. Toen vertelde ze over haar idee om mos te planten rond de start- en landingsbanen van Schiphol, om zo schadelijk fijnstof te absorberen en daarmee luchtvervuiling te voorkomen. Ze vroeg de ondernemers in de zaal om hulp om in contact te komen met Schiphol en daar werd direct gehoor aan gegeven. Sophie heeft haar idee inmiddels gepitcht bij de Strategic Advisor Sustainability van Schiphol, maar helaas zijn ze tot de conclusie gekomen dat de resultaten in “echte” omstandigheden tegenvallen. Fijnstof is namelijk een 3D probleem: het wordt alle kanten opgeblazen. De mossen zijn een 2D oplossing: ze liggen alleen op de grond, waardoor het in de praktijk vaak veel minder goed werkt. Daarnaast hebben ze bij Schiphol het beleid dat ze graag investeren in “bronbestrijding”, ofwel: het voorkomen van emissies en fijnstof opvangen is symptoombestrijding. 

 

Het ondernemerschap van Sophie op een onderwerp dat voor Schiphol erg belangrijk is, werd wel erg gewaardeerd en ze hebben dan ook toegezegd dat ze altijd contact op mag nemen als ze voor haar (vervolg)studie iets op het gebied van milieu of veiligheid wil onderzoeken.

Mister Duurzaam

De presentatie van de avond was in handen van Mister Duurzaam Harm Edens. In 1999 stond Harm met de popgroep Bløf op Spitsbergen met z’n vinger in een gletsjer. En terwijl om hem heen enorme brokken in zee stortten, voelde hij dat het ijs veel te zacht was. Bijna niemand begreep toen wat er aan de hand was. Nu bijna 20 jaar later begint de wereld eindelijk in te zien dat we snel moeten veranderen. We moeten duurzame keuzes maken, we moeten snel naar een circulaire economie.

 

Klimaatverandering is misschien wel het grootste probleem waar de mensheid ooit mee te maken heeft gehad. Daar moeten we meteen en fundamenteel wat aan doen. De laatste jaren begint dat te komen en het tempo neemt toe! Harm spreekt de zaal toe: we moeten met zijn allen aan de bak. Individueel kan je niets. Zoek de hulp van je noabers en zorg dat we gezamenlijk substantieel bijdragen aan de oplossingen met een missie.

Effecten van klimaatverandering

Minister-president Mark Rutte stelde zich tijdens de Rode Loper persoonlijk op de hoogte van de omvang en reikwijdte van de in het oog springende duurzame bijdragen uit ondernemend Twente. Als eregast onder de meer dan 800 aanwezigen, stelde presentator Harm Edens de premier op het podium enkele vragen over zijn groene ambities, in lijn met zijn eerdere opmerking dat “het Koninkrijk der Nederlanden zich volledig inzet voor het doel om de opwarming van de Aarde onder de twee graden Celsius te houden”. De premier benadrukte: “Het is belangrijk om je aan te passen aan de effecten van klimaatverandering. In ondernemend Twente wordt al heel nauw samengewerkt”. De premier toonde zich trots op de Twentse prestaties. “Het innovatieve vermogen van Twente is bewonderingswaardig en er liggen in de milieutransitie en het Klimaat Akkoord ook enorme kansen voor het Twentse bedrijfsleven. Mede omdat Twente een belangrijke brugfunctie naar Duitsland vervult. De sleutel voor succesvol ondernemerschap ligt in samenwerking. Zo kan de vernieuwing voor een volhoudbare toekomst worden versneld”. 

‘Smart impact starts with… Twente’

Tijdens de Rode Loper stonden vier actuele thema’s voor een duurzame toekomst centraal: volhoudbaarheid, circulariteit, inclusiviteit en klimaatacties. De Twentse ‘innovaties met een missie’ werden gekoppeld aan één of meer van de 17 Global Goals. Harm Edens sprak met verschillende Twentse ondernemers, benieuwd? Lees hier het volledige verslag van de avond.

De Rode Loper 2019 is mede mogelijk gemaakt door de sponsoren Asito, Eshuis, Say Yeah Motion MediaSKO, provincie Overijssel en de Rabobank.

Earth is calling #Earth is calling