Stichting Pioneering

Hét platform voor vernieuwers in de bouw

Hét platform voor vernieuwers in de bouw

Pioneering is hèt platform voor het ontwikkelen en delen van kennis met alle bouwgerelateerde partijen in Overijssel en Gelderland. De kracht van Pioneering is dat ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek met elkaar samenwerken. Hiermee creëren we, met 230 deelnemers en partners, innovatie in product en proces waarbij de nieuwe methodieken tot een sterke marktpositie van de Oost-Nederlandse bouwsector leidt.

 

Pioneering levert een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken door het uitvoeren van diverse programma’s op de thema's Energietransitie, Circulaire bouweconomie, Water en klimaat, Samenwerken, Digitalisering en informatisering en Human Capital. Met onze activiteiten creëren we de meest innovatieve 'Bouwregio van Nederland'.

Pioneering | Thema's

CIRCULAIRE BOUWECONOMIE

Pionier | Jan Wienk

 

In 2050 leven we in een 100% circulaire economie zonder afval en in 2030 verbruiken we nog maar 50% primaire grondstoffen. Omdat de bouw en infra beide grootverbruiker van grondstoffen zijn, is dat een omvangrijke en complexe opgave waar een transitie voor nodig is. Deze transitie vraagt om technische, economische en sociale innovaties. Dit is een gezamenlijke opgave.

DIGITALISERING INFORMATISERING

Pionier | Jan Kamphuis

 

Construction 4.0 (Industry 4.0 voor de bouw) helpt jou te werken aan een hogere arbeidsproductiviteit en een verbetering van prijs/prestatie verhouding. Digitalisering en Informatisering stroomlijnt bestaande processen en services en maakt nieuwe oplossingen voor prangende vraagstukken mogelijk. Met een sluitende datastroom dragen technieken als algoritmes, data-analyse, Artificial Intelligence en Predictive Maintenance daaraan bij.

ENERGIETRANSITIE

Pionier | Freek Kranen

 

We weten allemaal dat de energietransitie draait om de overgang van fossiele energie, die CO2 uitstoten en klimaatverandering veroorzaken, naar hernieuwbare duurzame energie. In Pioneering labs en projecten kan jij bijdragen aan dé oplossingen voor duurzame elektriciteit en duurzame warmte in zowel bedrijfsvoering als leefomgeving.

HUMAN CAPITAL

Pionier | Joyce Kloosterman

 

Maak jij je zorgen hoe je nieuwe mensen aantrekt en je huidige krachten behoudt? Pioneering Human Capital deelt inspiratie, kennis en ervaring over hoe je dat kunt doen. Gezamenlijk brengen we de energie van de bouw beter in beeld bij jongeren en zorgen we voor talentontwikkeling vanuit passie en drijfveren van zowel de (potentiële) werknemer als de werkgever.

SAMENWERKEN

Pionier | Geesje Philippi

 

Samenwerken zorgt ervoor dat jij complexe maatschappelijke opgaven als de energietransitie, klimaatvraagstukken en schaarste op de arbeidsmarkt het hoofd weet te bieden. Samenwerken is geen doel op zich. Pioneering focust Samenwerken op krachtige multi-disciplinaire team en co-creatie met partners en omgeving. Op doelmatigheid en op sociale innovatie. Technische oplossingen zijn enkel succesvol als ze gedragen en geaccepteerd worden.

WATER & KLIMAAT

Pionier | Stefan Nijwening

 

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen door stortbuien toe. Dat is niet alleen problematisch voor de natuur en onze boeren; dat vormt ook een bedreiging voor de langere termijn zoetwaterbeschikbaarheid van onze regio. Moeten we op zoek naar alternatieve bronnen voor zoetwater? Hoe voorkomen we hittestress in de stad? Welke nieuwe technieken en oplossingen zijn er denkbaar om onze huizen, wijken, dorpen en steden waterrobuust en klimaatbestendig in te richten? Deze vragen staan centraal binnen het thema water en klimaat.

Pioneering | Regio's

TWENTE

Pioneering werkt vanaf 2008 vanuit Twente aan innovatie in de bouw. Koplopers delen kennis in proeftuinen zoals het Twents grensoverschrijdend Fieldlab ‘Circulair Bouwen' en de 'Meest Duurzame oplossingen Labs' voor renoveren van het bezit van de Twentse corporaties. Door de brede samenwerking van Twentse ondernemers, overheden en onderzoeks- en onderwijsinstellingen creëren we een duurzame gebouwde leefomgeving.

ACHTERHOEK

In 2018 startte Pioneering in de Achterhoek. De 8RHK zet vol in op Smart Living en Smart Economy, en put uit de maakindustrie. Pioneering haakt aan met haar ervaring en netwerk. Met die mix heeft de Achterhoek voldoende ingrediënten: innovatie en knowhow om te experimenteren en de kwaliteit van de leefomgeving vergroten. Pioneering draagt haar steentje bij om met overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen Oost NL op de kaart te zetten

ZWOLLE

Binnen de Regio Zwolle, globaal het gebied Zwolle - Steenwijk - Hardenberg - Raalte, is Pioneering actief met de uitrol van de activiteiten. Ook in deze regio zijn van origine veel kleine tot middelgrote bouw-, installatie- en onderhoudsbedrijven te vinden.

Artikelen #Stichting Pioneering