Financieel Netwerk Twente

Financiële dimensie vergroten

Het Financieel Netwerk Twente (FNT) uit ondernemend Almelo in Twente, brengt het hogere financieel management van het Twentse bedrijfsleven met elkaar in contact. Zowel ondernemers, adviseurs als andere leden uit het hogere financieel management van ondernemingen en organisaties in en buiten Twente worden met elkaar verbonden. 

logo Financieel Netwerk Twente
Lees hieronder meer
Omschrijving

Doel van het Financieel Netwerk Twente is het opdoen van nuttige relaties en het vergroten van het netwerk van deelnemers.Jaarlijks wordt een zestal activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd in een informele sfeerstelling. Afhankelijk van het onderwerp en karakter van een bijeenkomst vindt deze op een bijzondere locatie in Twente plaats. Naast het inhoudelijk met elkaar van gedachten wisselen, staat ook gezelligheid centraal.

Informatieve bijeenkomsten

De informatieve bijeenkomsten van het Financieel Netwerk Twente worden gevuld met lezingen over financiële, management technische of bedrijfskundige onderwerpen. Gastsprekers of bedrijfsbezoeken belichten een specifiek thema. Vast onderdeel is de informele tijd om te netwerken tijdens borrel of diner. Meestal discussieert een honderdtal enthousiaste deelnemers over wat de financieel verantwoordelijken dagelijks bezig houdt. Onderling wordt ook financiële kennis en kunde gedeeld. Deelnemers kunnen zelf onderwerpen aandragen.

Netwerkpartners

Samen met andere netwerkorganisaties werkt het Financieel Netwerk Twente (FNT) aan een volhoudbare toekomst, zoals met Industriële Kring Twente (IKT) in Hengelo.

Het doel van Financieel Netwerk Twente

Voor ondernemers, adviseurs en anderen uit het hogere financieel management in Twente. Het doel van Financieel Netwerk Twente is opdoen van nuttige contacten, het vergroten van het netwerk en kennis uitwisselen.