De Canon van techniek in Twente

Toekomst en geschiedenis van technisch Twente

De hightech-maakindustrie in Twente gaat dagelijks nieuwe uitdagingen aan voor het ontwikkelen van slimme antwoorden voor een volhoudbare toekomst op Aarde. De Canon van Techniek in Twente wil leerlingen stimuleren om aan die technologische ontwikkeling een eigen bijdrage te leveren: zo geven techniek en onderwijs van vandaag de antwoorden voor morgen.

Lees hieronder meer
 
logo De Canon van techniek in Twente

De Canon van Techniek in Twente bestaat thematisch uit twee delen: een historisch deel dat de stroom technische vernieuwingen vanaf de prehistorie laat zien, en een actueel deel waarin innovatieve technische bedrijven in Twente aan bod komen. Zo wil deze canon eraan bijdragen dat nog veel meer leerlingen kiezen voor een technische opleiding. Want ondernemend Twente is rijk aan innovatieve, technische bedrijven. Tegelijkertijd is Twente rijk aan technische onderwijsinstellingen, die op elk niveau vakmensen en technici opleiden.

Betekenis van techniek

Door de techniek vanuit de betekenis voor ondernemend Twente onder de aandacht van scholieren te brengen, kunnen technologieën en technieken een belangrijke bijdrage leveren aan een volhoudbare toekomst binnen en buiten Twente. Immers, de huidige technische bedrijven bouwen voort op het industriële verleden van ondernemend Twente. Daarmee legt de Twentse maakindustrie de basis voor de toekomst. Door leerlingen de industriële geschiedenis van Twente te laten ervaren als een stroom van technische vernieuwingen, wordt duidelijk dat ook toekomstige technici een grote stempel op de ontwikkeling van Twente en de rest van de wereld kunnen drukken.

Bedrijfsbezoeken

Als scholieren achter de schermen van maakbedrijven mogen kijken, dan ontdekken de jongens en meisjes welke spannende richtingen er naar de toekomst worden uitgezet vanuit ondernemend Twente. Daarbij spelen tal van vragen. Hoeveel monden kunnen worden gevoed? Welke nieuwe technieken worden ontwikkeld om problemen op te lossen? Hoeveel menselijke invloed

kan de natuur aan? De geschiedenis van Twente toont aan dat er telkens een antwoord wordt gevonden. De toekomst van Twente zal naar verwachting soortgelijke antwoorden opleveren, omdat techniek per definitie steeds deel is van een toekomstbestendig antwoord.

Netwerkpartners

Samen met andere netwerkorganisaties werkt de Canon van techniek in Twente aan een volhoudbare toekomst, zoals met TechYourFuture en Bureau Siebe Rossel.