Campus Café

Het Campus Café brengt de innovatiecommunity van Twente bij elkaar met breakoutsessies over nieuwe technologieën, innovatief en internationaal ondernemen en het binden van talent. Ondernemers, professionals, onderzoekers en talent krijgen hier de mogelijkheid om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en elkaar beter te leren kennen.

Campus Café

Twente Leeft

Twente is een groene regio met een overvloed aan ruimte. Ruimte om te sporten, wandelen, wonen en ontspannen. Ruimte om jezelf te ontwikkelen, én ruimte om een hoogwaardige carrière op te bouwen. In Twente staat de kwaliteit van leven centraal, zowel privé als zakelijk.

Ontdek!

Where science becomes business

 

Kennispark Twente is een ambitieuze campus die de positie als dé campus vol met hightech startups wil versterken. Daarom wordt er veel geïnvesteerd in onderzoek, onderwijs, ondernemerschap en valorisatie Kennispark Twente is een dynamische en fysieke plek waar (jong) talent en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren.

Kruisbestuiving voor toekomstbestendige innovaties 


Een campus is een vruchtbare plek met kenniswerkers, een kristallisatiepunt voor open innovatie. Hier is de kans op kruisbestuiving het grootste. Kennispark Twente uit ondernemend Enschede in Twente, is een hightech-innovatiecampus waar baanbrekend onderzoek van Universiteit Twente en honderden startups, spinoffs en andere technologiebedrijven marktgerichte kansen benutten. 

Op unieke wijze brengt Kennispark Twente wetenschap, ondernemerschap en gebiedsbeleving bij elkaar. Hoogwaardige kennis wordt verspreid doordat kenniswerkers van verschillende grote en kleine bedrijven met elkaar technologische ervaring delen en kunde combineren. De kritische massa van deze Twentse toplocatie wordt vergroot door vruchtbare relaties met vele samenwerkingspartijen van buiten de campus en door tal van netwerken van toeleveranciers of andere kennisinstellingen in en buiten Twente. 

 

Dynamische clusters


Kennispark Twente vormt een fysieke basis van dynamische clusters. De hoogtechnologische focus van de hier gevestigde bedrijven helpt om de excellente eigenschappen van het Twentse hightech-ecosysteem te laten floreren of verder aan te scherpen. Vier elementen staan op deze succesvolle campus centraal. Allereerst focus op R&D en door technologie gedreven activiteiten van de aanwezige bedrijven. Daarnaast is het een hoogwaardige toplocatie met uitstekende vestigingsmogelijkheden en onderzoeksfaciliteiten voor bedrijven, zoals de moderne laboratoria, cleanrooms en testfaciliteiten van Universiteit Twente. Verder zijn manifeste kennisdragers ter plekke aanwezig die een substantiële omvang hebben en een sterke reputatie koesteren op specifiek thema’s of technologieën. Tegelijkertijd delen de aanwezige bedrijven en Universiteit Twente tal van kennisbronnen met elkaar om tot nog meer innovaties te komen door kennisvalorisatie, kennistransfer en businessdevelopment.  

 

Motor voor bedrijvigheid


De groei van bedrijven en werkgelegenheid op campussen als Kennispark Twente heeft de afgelopen jaren onverminderd doorgezet. Dit maakt deze campus tot een gewilde vestigingsplaats en motor voor nieuwe bedrijvigheid. Naast de concentratie van hoger opgeleide talenten, werkt hier ook een fors aantal middelbaar opgeleide talenten. In Nederland is Kennispark Twente één van de acht belangrijke innovatiecampussen. Het omvat de activiteiten van Universiteit Twente met toonaangevende onderzoeksinstituten, zoals MESA+ NanoLab. Daarnaast enkele open innovatiecentra en honderden hightech-bedrijven, waaronder tal van spinoffs, startups en scale-ups. Samen vormen deze ondernemingen en organisaties een hightech-ecosysteem dat internationale bedrijvigheid en toptalent aan zich weet te binden. Die positie wordt bekrachtigd door de samenwerking met Hogeschool Saxion, ROC van Twente en de andere Twentse toplocaties: Hightech Systems Park en Technology Base Twente.

Contactinformatie

The Gallery
Hengelosestraat 500
7521 AN Enschede
+31 (0) 53 489 4118 info@kennispark.nl www.kennispark.nl

Lees meer over #kennisparktwente