Ondernemend Twente helpt haar drie afgevaardigden in de Twente Board om hun inbreng te optimaliseren en organiseert daarmee de stem van ondenemers in de Twente Board. Dit doen zij door:

  1. Het inzetten van werkgroepen per thema (bestaande uit Advisory Board- en bestuursleden) als klankbord en hulptroepen voro de Twente Board afgevaardigden om de werklast te verdelen en kennis te vergroten.
  2. Het geven van morele ondersteuning en mandaat namens de achterban voor de Twente Board afgevaardigden.
  3. Door het formuleren van zienswijzen op projecten, thema's en lobby-onderwerpen.
  4. Middels het communiceren van projecten, subsidieregelingen en informatie naarnetwerkorganisaties.
  5. Door het generen van projecten en ideeën die aansluiten op de markt.

Nieuws over #Ondernemend Twente