{{EmailMarketing:Email.PreHeader.Clean}}
Bekijk op website
 
Trudy Vos - CvB bij ROC Twente

Afscheid en een nieuw begin

Tijdens de laatste boardvergadering van 2022 namen we afscheid van boardlid John van der Vegt. John is vanaf 2013 betrokken geweest bij Twente Board. Lees meer: Afscheid boardlid Twente Board | John van der Vegt. Zijn stoel binnen de board wordt overgenomen door Trudy Vos. Ze heeft er zin in.  “Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen aan alles waar Twente Board voor staat en wat goed is voor Twente. Het is goed dat ondernemend Twente, de overheid en het onderwijs goed met elkaar samenwerken. Dat moet ook, want in Twente hebben we elkaar nodig. We moeten er samen de schouders onder zetten om kansen te pakken die hier volop liggen. Vooral het Bruto Twents Geluk spreekt me aan. Dat is iets wat ik alle mbo-ers in Twente ook van harte gun. Daarmee bedoel ik niet alleen de studenten van @ROC van Twente, maar alle mbo-ers, alle pioniers en aanpakkers die onze samenleving draaiende houden.”

Trudy Vos - CvB bij ROC Twente

Nog meer impact maken met nieuwe Regio Deal

Regionale partijen in Twente zetten samen vol in op het versterken van de brede welvaart, het Bruto Twents Geluk. Het is dan ook goed nieuws dat de Regio Deal die Twente Board heeft aangevraagd namens betrokken partijen in Twente, door het Rijk is gehonoreerd. Hiermee wordt er extra geld geïnvesteerd en kunnen we met elkaar de komende tijd nog meer impact maken en werken aan oplossingen voor de druk op het regionale bedrijfsleven, de inzet van al het beschikbare talent en de toegankelijkheid van de zorg. Deze drie grote opgaven staan centraal in de nieuwe Regio Deal.  

Lees meer →

Talent Meet Up van 0 naar 100: talent herkennen en kennis delen op cruciale thema’s

Buiten kroop de temperatuur naar bijna 0 graden, maar bínnen in het Almelose Stadslab was het 100% comfortabel toeven tijdens de tweede ‘Talent Meet Up’ op woensdag 25 januari. Meer dan 60 deelnemers aan dit geluksevent van Twente Board liepen zich mentaal enthousiast warm met een prikkelend programma. Na afloop was de rode draad bij alle deelnemers uit onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid helder: Twente brúist van (onontdekt) talent. Een werksessie leverde direct toepasbare ideeën op en dat pakken we praktisch en doortastend op z’n Twents op!

Lees meer →
Talent Meet Up van 0 naar 100

Nieuw project: Programma Instroom Technologie

De vraag naar technisch geschoolde mensen, zowel praktisch- als theoretisch opgeleid, neemt de komende jaren steeds verder toe. Ook in Twente. Maar er is een groot gebrek aan technici. Daarom wordt er in Twente samengewerkt om de instroom naar technische opleidingen op alle niveaus te vergroten. Dat gebeurt binnen het programma Instroom Technologie.

Lees meer →
Marike Rinket - Instroom Technologie

Nieuw project: ChipTech Twente

Spugen op je smartphone om te weten of je corona hebt? Dat lijkt misschien futuristisch, maar kan zomaar werkelijkheid worden. In Twente wordt namelijk onderzoek gedaan naar de chips van de toekomst.

Lees meer →
Chip Tech - Twente Board

Twente Board

Twente Board is een unieke samenwerking tussen Ondernemers, Onderwijsinstellingen en Overheid. Samen hebben we één belang en dat is het versterken van de economie in Twente. Dit doen we door mee te denken en te investeren in kansrijke en innovatieve projecten. Ons uiteindelijke doel is een groene technologische topregio waar het goed, wonen, werken en leven is. Oftewel, samen streven we naar het         Bruto Twents Geluk! 

 
Geen e-mails meer ontvangen? Uitschrijven