Pioneering Café Woningbouw

Tijdens dit Café bespreken we woningbouw in Overijssel en hoe we dit kunnen versnellen én verduurzamen! 

Evenement details

Wanneer: 18 maart 2021
Tijd: 12:00 - 13:00
Organisator: Pioneering
Locatie: Online livestream

Global Goal

global goal icon
Aanjaagteam Woningbouw Overijssel

Investeren in wonen en bouwen is en blijft topprioriteit. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kwam hiervoor met een stevig pakket aan maatregelen. Om ervoor te zorgen dat gemeenten sneller plannen maken en daardoor sneller bouwen, zijn de Flexpools uitgebreid. In aanvulling hierop heeft Provincie Overijssel besloten een Provinciaal Aanjaagteam Woningbouw in te richten. Het Aanjaagteam Woningbouw gaat samenwerken met de gemeentes in Overijssel om de woningbouw in Overijssel te versnellen. 
 
Gedeputeerde van de Provincie Overijssel Monique van Haaf schuift aan om het aanjaagteam Overijssel toe te lichten.

City Deals ism. met Cirkelstad

Zoals gezegd moet de komende jaren veel gebouwd worden. Naast het versnellen van de woningbouw, moet de woningbouw ook duurzaam, energieneutraal, circulair en zonder uitstoot van CO2 en stikstof. De City Deals biedt hier een oplossing voor.
 
Gertjan de Werk van Cirkelstad zal de City Deal Circulair en Conceptueel bouwen toelichten.

PitchQuarterly

We sluiten af met een uitnodiging naar onze deelnemers. Elk kwartaal agenderen we een pitchbijeenkomst om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. Benieuwd hoe we dit in het tweede kwartaal willen doen? Sluit dan zeker even aan.

Lees meer over #duurzaam